Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Δείτε τί αναφέρει ο σχολιασμός

Θέμα Α

Θεωρία

Θέμα Β

Ελέγχουν βασικές γνώσεις με πολλές ερωτήσεις. Η πληθώρα των ερωτήσεων ίσως δυσκολέψει του υποψήφιους.

Θέμα Γ

Καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. Η αντιμετώπιση του Γ1, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Θέμα Δ

Απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψήφιους, ιδιαίτερα τα ερωτήματα  Δ3 και Δ4.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η καλή γνώση της ύλης προηγούμενων ετών είναι απαραίτητη.

Τα θέματα παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι.

Είναι πιθανό να υπάρξει μεγάλη απόκλιση στις επιδόσεις μεταξύ του προσανατολισμού Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας – Πληροφορικής,  που εξετάστηκαν στα ίδια θέματα σήμερα.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ