ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Με απόφαση του δημάρχου Αγιάς ο δήμος θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού για να λειτουργήσει τις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος της Αγίας Παρασκευής .

Το προσωπικό θα προσληφθεί από το Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1ε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
Ο μέγιστος αριθμός με τις αντίστοιχες ειδικότητες που θα προσληφθούν από τον Δήμο Αγιάς αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 2
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 1
ΓΙΑΤΡΟΙ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/Α 1
ΜΑΓΕΙΡΟΙ 1
ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΕΡΓΑΤΕΣ -ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΦΥΛΑΚΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 1
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1

Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα προσληφθεί θα συναρτάται από τον αριθμό των παιδιών και των ηλικιωμένων που θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 27η Ιουνίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην έδρα του Δήμου στην Αγιά και στην υπεύθυνη κ. Βούλγαρη Γεωργία & Καϊλόγλου Ασπασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2494350119- 2494350120.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com