ΗΜΕΡΑ ERASMUS+ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εγινε η τελική παρουσίαση των προγραμμάτων «Sm@rtStuff» και «BiodiverCités»

Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου Λάρισας έγινε η παρουσίαση των προγραμμάτων Erasmus+ που ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διευθυντής του σχολείου, εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αλλά και άλλων σχολείων, μαθητές και μαθήτριες καθώς και κηδεμόνες αυτών.

Αρχικά παρουσιάστηκαν οι δράσεις του προγράμματος “Sm@rtStuff” (κωδικός δράσης 2019-1-IT02-KA229-063085_2). Το πρόγραμμα, εμπνευσμένο από τις λέξεις “Smart Stuff” (έξυπνο υλικό) είχε ως στόχο, μέσα από τη δημιουργία εικονικών τουριστικών γραφείων, να αποκτήσουν οι μαθητές/-τριες την ικανότητα να δημιουργούν μια εταιρεία, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, ώστε να βελτιώσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Παράλληλα, τα παιδιά γνώρισαν περισσότερο τον πολιτισμό της χώρας τους αλλά και των άλλων χωρών του προγράμματος μαθαίνοντας πως να προωθούν την κουλτούρα των χωρών αυτών μέσω αποτελεσματικής τουριστικής επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές/-τριες δούλεψαν σε εθνικές και διεθνείς ομάδες, συνειδητοποίησαν την ένταξη και την κοινωνική ισότητα και συνεργάστηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας e-Twinning.

Με τη διαρκή ψηφιακή συνεργασία αλλά και με τις δια ζώσης διαπολιτισμικές συναντήσεις, που ακολούθησαν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις και αναπτύχθηκαν επικοινωνιακές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι παρακάτω κινητικότητες που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στη διάρκεια της εκδήλωσης.

1. Συνάντηση εκπαιδευτικών στο Liceo Colombini στην Piacenza της Ιταλίας (22-24/10/2019)

2. Ευρωπαϊκή εβδομάδα με μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς στο 6ο Γυμνάσιο Λάρισας (10-14/10/2020)

3. Συνάντηση εκπαιδευτικών στο Sierra Luna στο Los Barrios της Ισπανίας (12-14/10/2021).

4. Ευρωπαϊκή εβδομάδα με μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς στο Liceo Colombini στην Piacenza της Ιταλίας (21-27/02/22).

5. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στο ATHENA-PEGASUS στην Ostend του Βελγίου (8-13/3/2022).

6. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στο Sierra Luna στο Los Barrios της Ισπανίας (29/3- 3/4/2022).

7. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στο Collegiul National «Costache Negri» στην πόλη Galati της Ρουμανίας (27/4 – 3/5/2022).

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του προγράμματος «BiodiverCités Européennes: l’évolution continue» (κωδικός δράσης 2020-1-FR01-KA229-080339-3). Το πρόγραμμα είχε ως στόχο, μέσα από την παρουσίαση της βιοποικιλότητας της πόλης τους, να ανακαλύψουν οι μαθητές πως το περιβάλλον επηρεάζει τον ανθρώπινο πολιτισμό και πώς οι άνθρωποι διαμορφώνουν, προστατεύουν και αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Το πρόγραμμα στόχευε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στο καίριο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και των επαπειλούμενων ειδών.

Οι τέσσερις κύριες ιδέες του project : φύση, πόλη, πράσινη ενέργεια, φιλία, αποτέλεσαν την έμπνευση για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα σχολεία. Οι μαθητές/-τριες μας συνεργάστηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας e-Twinning. Με ψηφιακή συνεργασία αλλά και με δια ζώσης διαπολιτισμικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων σχολικών ετών 2020-2022, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και ανέπτυξαν επικοινωνιακές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την μελλοντική επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος υλοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση οι παρακάτω κινητικότητες:

1. Ευρωπαϊκή εβδομάδα με μαθητές και καθηγητές στο Collège Saint Exupéry, Noisy Le Grand, στη Γαλλία (14-21/11/2021).

2. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στο ICS di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu της Ιταλίας (12-18/12/2021).

3. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στο Kukkasen peruskoulu, στο Lahti (περιοχή Nastola) της Φινλανδίας (7-13/3/2022).

4. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στο 6ο Γυμνάσιο Λάρισας (28/3 -1/4/2022).

5. Ευρωπαϊκή εβδομάδα στις Βρυξέλλες (13-18/5/2022).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε η πολύτιμη συνεισφορά των εν λόγω προγραμμάτων στον εμπλουτισμό του γνωσιολογικού υπόβαθρου, των δεξιοτήτων και της συναισθηματικής νοημοσύνης των εμπλεκόμενων μαθητών/-τριών, οι οποίοι/-ες παρέλαβαν και τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής τους. Κοινή διαπίστωση ήταν πως οι εμπειρίες που αποκόμισαν όλοι οι εμπλεκόμενοι που ήρθαν σε επαφή και συνεργασία με μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς άλλων χωρών ήταν ανεκτίμητες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com