ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΤΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκπαιδευτικοί του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Λάρισας συμμετείχαν σε πρόγραμμα Erasmus με τίτλο « Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ειδική Αγωγή ». Επιμορφώθηκαν σχετικά με Δημιουργικές μεθόδους στην Ειδική Εκπαίδευση στο Αngra do Heroismo στις Αζόρες της Πορτογαλίας στα μέσα Ιουνίου του 2022.

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τα μαθήματα στο κτίριο του τοπικού Λυκείου Escola Secundaria Jeronimo Emiliano de Andrade του Angra do Heroismo.
Μετά την παρουσίαση σύντομης ιστορικής αναδρομής στον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το πρόγραμμα βασίστηκε σε θεωρητική προσέγγιση και παρουσιάσεις παραδειγμάτων καλής πρακτικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ενώ ακολούθησαν συζητήσεις και συγκρίσεις εμπειριών. Μέσω των εργαστηρίων βιωματικής μάθησης έγινε κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που βασίζονται στην τέχνη και τα παιχνίδια μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη παραγόντων υποστήριξης.

Έγινε παρουσίαση του προγράμματος ένταξης της χώρας που μας φιλοξένησε και συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών των συμμετεχόντων και αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης, στη σημασία της ένταξης και της συμπερίληψης.

Η κινητικότητα Erasmus έγινε με μεγάλη επιτυχία, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες σε σχέση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, μεταλαμπαδεύοντας τις νέες γνώσεις που αποκόμισαν. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Μαρσιτοπούλου Αικατερίνη υποδιευθύντρια , Αγγελή Ελένη, Πανανού Αικατερίνη και Τσιμιτσέλη Βασιλική.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com