ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Για την κάλυψη των αναγκών της Μαιευτικής/ Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, υπέγραψε σήμερα την πρόσληψη μιας (1) επικουρικής ιατρού, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και η ανάληψη υπηρεσίας από την ιατρό θα είναι άμεση.