ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Την εξέλιξη των εργασιών που αφορά σε αποκαταστάσεις οδικών υποδομών σε τμήματα της ΔΕ Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ και συγκεκριμένα σε τμήματα των οικισμών Γλαύκης και Μελισσοχωρίου του Δήμου Κιλελέρ είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει αντιπροσωπεία από το Δήμο που επισκέφθηκε την περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά προϋφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο περιφερειακό δρόμο στη Γλαύκη ο οποίος είχε υποστεί ζημιές λόγω της κίνησης σε αυτόν κυρίως αγροτικών μηχανημάτων και μη ασφαλτοστρωμένα τμήματα οδών στο Μελισσοχώρι.

Η κατασκευή του έργου πραγματοποιείται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα καλύτερα, από επιστημονικής και τεχνικής άποψης, πρότυπα και υλικά. Ο ανάδοχος εφαρμόζει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σε αυτά χωματουργικές εργασίες και ασφαλτικά.

Η απαιτούμενη δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 241.935,41 € και η δαπάνη για ΦΠΑ σε 58.064,50 €, ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 299.999,91 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Κ. Φιλιππούλης και Αλ. Χονδρονάσιος, ο πρόεδρος της ΤΚ Γλαύκης Ι. Φροξυλιάς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Κιλελέρ.