ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ LINKEDIN

Την Τρίτη 19/7/2022 και ώρες 10:30-13:00, το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβουλίου Νεολαίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων, θα υλοποιήσουν το διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ LINKEDIN”! .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κάνουν αιτήσεις συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/ldnapostaseos-omadiko-ergastirio…/ . Μετά την αίτηση συμμετοχής, θα αποσταλεί στους/στις αιτούντες/ούσες ο σύνδεσμος εισόδου τους στο εργαστήριο.

Το εργαστήριο όπως άλλωστε και όλες οι υπηρεσίες του Δικτύου παρέχονται δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη δομή του Δικτύου ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, τηλ. 2410537489-90 και στα emails: k.panagoulis@reg.inegsee.gr και a.vaiopoulos@reg.inegsee.gr .

*Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com