ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα που θα αποτελέσει «πυξίδα» για έναν λειτουργικό και πιο ανθρώπινο Δήμο, έγινε στα Φάρσαλα. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Φαρσάλων υπέβαλε στο Πράσινο Ταμείο πρόταση ύψους 37.200 ευρώ για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας».

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, στόχος της εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας είναι «η οριοθέτηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων και κατασκευών, ούτως ώστε να δομηθεί μία αδιατάρακτη αλυσίδα προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και τα κτίρια του Δήμου ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα».

Το Σχέδιο, αφορά σε έργα διαμόρφωσης ή ανακατασκευής, των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών. Δηλαδή σε πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, νησίδες, χώρους πρασίνου και αλσών, στάσεων κ.ά.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται η ελεύθερη όδευση των πεζών και κυρίως των ΑμεΑ (ράμπες πεζοδρομίων, ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, πλάκες όδευσης τυφλών κ.ά.). Επίσης, στοχεύουν και στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, με την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλαθάκια, πινακίδες πληροφόρησης, κ.ά.).

Ας σημειωθεί πως ο χρόνος υλοποίησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο χρόνια από την παράδοση/παραλαβή και έγκριση του Σ.Α.Π., ενώ οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την υλοποίησή του χαρακτηρίζονται ως σημειακές και δεν θα απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών παρέμβασης.

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και

Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ