«ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ» ΚΑΙ 325 ΚΑΔΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

«Πράσινο σημείο» και 325 κάδους οικιακής κομποστοποίησης για την καλύτερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποκτά ο Δήμος Φαρσάλων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη του έργου προϋπολογισμού 749.200 ευρώ στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Φαρσάλων.

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 χρηματοδοτούμε ένα περιβαλλοντικό έργο που συμβάλλει δραστικά στην αύξηση της ανακύκλωσης και στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή. Συνεχίζουμε με ολοκληρωμένο σχεδιασμό την προσπάθεια μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, εξοικονομώντας παράλληλα, πολύτιμους πόρους» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Πράσινο Σημείο»
Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, στο Πράσινο Σημείο δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Το Πράσινο Σημείο λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κλπ) και αφορά κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι πολίτες θα φέρνουν στο Πράσινο Σημείο τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους, κλπ., όπου θα υπάρχουν κατάλληλοι περιέκτες για να τοποθετείται κάθε ρεύμα αποβλήτου. Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα Πράσινο Σημείο μπορούν να οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Η Δράση προώθησης της Οικιακής Κομποστοποίησης αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και συμβάλλονται σχετικά με τον εκάστοτε Δήμο και αναμένεται να συνεισφέρει στην μείωση των παραγόμενων βιοαποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή ενώ ταυτόχρονα το παραγόμενο προϊόν(compost) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό.

Το έργο

Το έργο αφορά στην κατασκευή Πράσινου Σημείου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Φαρσάλων και στην προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης που καλύπτουν ποσοστό της τάξης 5% των νοικοκυριών του Δήμου. Για την προώθηση και ορθή εφαρμογή του συστήματος οικιακής κομποστοποίησης περιλαμβάνονται υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για ένα έτος.

Το Πράσινο Σημείο Φαρσάλων θα κατασκευαστεί σε γήπεδο πλησίον του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Φαρσάλων, που βρίσκεται ανατολικά των Φαρσάλων σε οδική απόσταση 6,7 χλμ.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή του είναι οι ακόλουθες:
• Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης.
• Έργα εσωτερικής οδοποιίας μήκους τάξης 47,2μ.
• Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
• Κτιριακά έργα: οικίσκος εισόδου 53,4 τμ. που περιλαμβάνει χώρο γραφείου, χώρο WC και αποθήκη.
• Λοιπά οικοδομικά έργα (στέγαστρο γενικής χρήσης – χώρος υλικών προς επαναχρησιμοποίηση 77τμ, υπόστεγο στέγασης χώρου ανακυκλώσιμων υλικών μικρού μεγέθους 77τμ.).
• Λοιπά έργα υποδομής (πύλη, περίφραξη χώρου μήκους 313μ, κλπ.).
• Διαμόρφωση χώρων Πρασίνου
• Αρδευτικό Δίκτυο
• Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής.

Ο εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου Δήμου Φαρσάλων περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής:
• Τρία (3) Απορριμματοκιβώτια (container) 24m3-κάλυμμα με τέντα
• Ένα (1) Απορριμματοκιβώτιο (container) 24m3-κάλυμμα με μεταλλικό καπάκι
• Δυο (2) Απορριμματοκιβώτια (container) χαμηλού ύψους 12m3
• Ένα (1) Απορριμματοκιβώτιο (container) 24m3 με συμπίεση
• Δυο (2) Μεταλλικοί κάδοι τύπου καμπάνας 3m3
• Τρία (3) Πλαστικά παλετοκιβώτια 650lt
• Εννέα (9) Συρμάτινα καλάθια
• Μία (1) Πλαστική δεξαμενή τόπου IBC 1m3
• Ένα (1) Ζυγό βιομηχανικής χρήσης
• Μία (1) Γεφυροπλάστιγγα με μεταλλική γέφυρα
• Ένα (1) Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο
• Ένα (1) Ελαστιχοφόρο φορτωτή
• Ένα (1) Φορητό τεμαχιστή πρασίνων
• Ένα (1) σετ Σήμανση-πινακίδες.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 325 οικιακών κομποστοποιητών με στόχο την παραγωγή κόμποστ και την επαναχρησιμοποίησή του σε κήπους καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ