ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΟΡΟΣΗΜΟ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 17 ΕΚ. ΝM3 ΜΕ ΤΗΝ «ΥΔΡΑΝΘΟΣ»

Καταλύτης για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής οι επενδύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ιστορικό υψηλό στους διανεμηθέντες όγκους φυσικού αερίου κατά 17 εκ. Νm3 ετησίως αποφέρει η συμφωνία μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της «Υδρανθός», για τη σύνδεση της νέας θερμοκηπιακής Μονάδας Υδροπονικής καλλιέργειας στο δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δρα ως καταλύτης όχι μόνο για την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής αλλά και την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Η νεοσυσταθείσα εταιρεία «Υδρανθός Μ.Ι.Κ.Ε.», Αμερικανικών συμφερόντων της Aurarius Investment Group με έδρα στην Washington D.C., προχωράει στην υλοποίηση μιας θερμοκηπιακής μονάδας υψηλής τεχνολογίας για την καλλιέργεια ντομάτας εκατοντάδων στρεμμάτων στον Αλμυρό Μαγνησίας.

Η Υδρανθός θα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο σε νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) συνολικής ισχύος 10 MW με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών σε ηλεκτρισμό, θέρμανση/ψύξη και διοξείδιο του άνθρακα. Η εν λόγω θερμοκηπιακή μονάδα υπολογίζεται ότι θα είναι πλήρως λειτουργική το 2025. Η επένδυση έχει συμπεριληφθεί στο υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026 και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.


Ο κος. Μάριος Ρίζος, CEO της Aurarius Investment Group, ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η κα. Καλογήρου Ευθυμία Διευθύντρια Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας και η κα. Κατερίνα Λιάκου, Lead Developer της Aurarius Investment Group στην Ελλάδα

Η συνεπής υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων της Εταιρείας στη βάση τεχνικο – οικονομικών κριτηρίων αποδοτικότητας, γεννά πολλαπλά οφέλη για την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα των περιοχών της Αδείας. Ο παραγωγικός κλάδος και οι βιομηχανίες επωφελούνται λειτουργικά από τη χρήση του φυσικού αερίου καθώς αξιοποιούν τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή μέσω του δικτύου διανομής για τον βέλτιστο σχεδιασμό και την διαχείριση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες καταναλώσεις που καταγράφονται από τις βιομηχανίες τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμβάλλουν στην αύξηση των διανεμηθέντων όγκων φυσικού αερίου, ενισχύουν την αποδοτικότητα και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δικτύου διανομής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μάριου Ρίζου, η Aurarius Investment Group, μέσω της εταιρείας «Υδρανθός MΙΚΕ», σκοπεύει να αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο υδροπονικών μονάδων πρωτοποριακής τεχνολογίας σε συνδυασμό με ενεργειακά εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα, με αντικείμενο την καλλιέργεια υψηλής ποιότητας λαχανικών, στοχεύοντας τόσο στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών όσο και σε υγιείς οικονομικές αποδόσεις.

Τα θερμοκήπια υδροπονικής καλλιέργειας αποτελούν εξελιγμένες παραγωγικές μονάδες που σήμερα λειτουργούν αποτελεσματικότερα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Βασικά συστατικά για τη παραγωγική τους διαδικασία αποτελούν η θερμότητα και το διοξείδιο του άνθρακα – τα οποία αμφότερα αποτελούν υποπροϊόντα της Συμπαραγωγής παράλληλα με την ηλεκτρική ενέργεια. Η τεχνολογία της Συμπαραγωγής μπορεί τυπικά να ανακτήσει -μέσω εναλλακτών- πάνω από το 80 % της παραγόμενης θερμότητας. Εκτός από τη χρήση της ανακτώμενης θερμότητας, η συμπαραγωγή είναι επίσης ωφέλιμη για το περιβάλλον, καθώς αυξάνει την ενεργειακή απόδοση και απελευθερώνει χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η συμπαραγωγή μπορεί να εξοικονομήσει έως και το 30 % των καυσίμων σε σύγκριση με τη συμβατική «διαχωρισμένη παραγωγή» θερμότητας και ενέργειας.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας τόνισε ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες φυσικού αερίου και οι μονάδες συμπαραγωγής αποτελούν ιδανική λύση για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την επίτευξη της απανθρακοποίησης του βιομηχανικού κλάδου. Στο ίδιο πλαίσιο, η μελλοντική έγχυση ανανεώσιμων αερίων με μειωμένο ή μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και η βελτιστοποιημένη χρήση του δικτύου μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών διανομής, θα προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία για τη διαχείριση της ζήτησης, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος. Έννοιες που σχετίζονται άμεσα με την εκπλήρωση των μεσοπρόθεσμων (2030) και μακροπρόθεσμων (2050) ενεργειακών και κλιματικών στόχων.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ με συνέπεια στο στρατηγικό της σχεδιασμό, συνεχίζει την υλοποίηση των αναπτυξιακών της προγραμμάτων, για τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου, με ύψιστη μέριμνα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ