ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟ

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Στύλιου, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την δημοπράτηση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ «ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ»,  με εκτιμώμενη συνολική αξία 7.490.000,00 ευρώ ( 6.040.322,58 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.449.677,42 ευρώ.

  • τη Δευτέρα 25-07-2022 δημοσιεύτηκε η δημοπράτηση του έργου στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα (μέσω του ιστότοπου SIMAP).
  • την Τρίτη 26-07-2022 δημοσιεύτηκε η δημοπράτηση του έργου στον ελληνικό τύπο (τρεις (3) τοπικές εφημερίδες), καθώς και στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου (www.minagric.gr).
  • την Παρασκευή 29-07-2022 ολοκληρώθηκε η επισύναψη των απαιτούμενων αρχείων τόσο του Διαγωνισμού όσο και της εγκεκριμένης μελέτης και δημοσιεύθηκε στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με α/α : 190954.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  15η Σεπτεμβρίου 2022,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και η  ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί  στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.(Τοπική ώρα).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το φράγμα με όγκο ταμίευσης 2.423.000. κμ και ύψος 20 m επί της κοίτης του ρέματος Λιβαδόρεμα που συμβάλλει στον ποταμό Πηνειό λίγο ανάντι της κοιλάδας των Τεμπών.

Το σύνολο του έργου βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου «NATURA 2000” με την ονομασία “Αισθητικό δάσος Όσσα”  γι’ αυτό και αξιολογήθηκε ειδικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργου.

Το φράγμα θα παρέχει νερό μέσω των συνοδών νέων αρδευτικών δικτύων, σε έκταση 7.000 στρεμμάτων σε πεδινές κτηματικές περιοχές στο Πουρνάρι, Συκούριο και Κυψελοχώρι.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ