ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΚΤΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Την προσθήκη στη Μουσική Σχολή του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑΔΦ),των παρακάτω Σχολών και Τμημάτων σπουδών αποφάσισε ο δήμος:

Α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου με τμήματα:

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι

Α2: ‘Όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ

Α2α. Ούτι

Α2β. Λαούτο

Α2γ. Πολίτικο Λαούτο

Α2δ. Πανδουρίδα – Ταμπούρ

Α2ε. Πανδουρίδα – Ταμπουράς

Α2στ. Μαντολίνο

Α2ζ. Σαντούρι

Α2η. Τσίμπαλο

Α2θ. Κανονάκι

Α2ι. Πολίτικη Λύρα

Α2ια. Βιολοντσέλο

Α2ιβ. Βιολί

ΑΕΡΟΦΩΝΑ

Α2ιγ. Νέι

Α2ιδ. Κλαρίνο

Α2ιε. Φλογέρα – Σουραύλι

Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μουσκάλι)

Α2ιζ. Τρομπέτα

Α2ιη. Σαξόφωνο

Α2ιθ. Τρομπόνι

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ

Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι)

Β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων:

Β1. Όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ

Βα. Κρητική λύρα

Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές)

Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκαννήσων και Λήμνου)

Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας

ΑΕΡΟΦΩΝΑ

Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική-Θρακική γκάϊντα , Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον)

Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας,Θράκης,Στερεάς Ελλάδος)

Γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:

Γ1. Όργανα:

Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο,τετράχορδο,τζουρά,μπαγλαμά)

Γβ. Λαϊκή κιθάρα

Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακκορντεόν

Δ. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής

Σαξόφωνο

Διεύθυνση Χορωδίας

Διεύθυνση Ορχήστρας

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ