ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η ΔΔΕ Λάρισας ενημερώνει ότι, αύριο Τετάρτη 17-08-2022, είναι η τελευταία μέρα υποβολής δήλωσης κάλυψης υποχρεωτικού ωραρίου σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2022-2023

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλουν δήλωση κάλυψης του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε λειτουργικά κενά:

α) όσοι ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Λάρισας και δεν καλύπτουν (πλήρως ή μερικώς) το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και επιθυμούν να καλύψουν το ωράριό τους με μαθήματα Α΄ ανάθεσης

β) όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (όσοι δεν ανήκουν οργανικά σε σχολική μονάδα)

γ) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Λάρισας και όσοι είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ

Η υποβολή της δήλωσης κάλυψης του υποχρεωτικού ωραρίου για όλους τους παραπάνω θα γίνει από την Δευτέρα 08/08/2022 μέχρι και την Τετάρτη 17/08/2022, ηλεκτρονικά.

Για την υποβολή της δήλωσης επισυνάπτεται πίνακας excel, ο οποίος θα αποσταλεί στην υπηρεσία μας συμπληρωμένος στο email mail@dide.lar.sch.gr:

α) είτε ως ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή excel, το οποίο όμως θα σταλεί από το προσωπικό email που διαθέτει ο εκπαιδευτικός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,

β) είτε ως εκτυπωμένο έντυπο υπογεγραμμένο και σαρωμένο ως pdf.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! (η δήλωση θα υποβληθεί μόνο με έναν από τους δύο τρόπους)