ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας έχοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την παροχή παιδείας ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της περιοχής ευθύνης της, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση και αποκλεισμό, αποφάσισε την προσφορά ορισμένων ιδιαίτερων δυνατοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες που προέρχονται από τις οικογένειες των Ρομά συμπολιτών μας, προκειμένου να αρθούν δυσκολίες που υφίστανται και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη φοίτηση των παιδιών αυτών με τη δημιουργία καταλληλότερων προϋποθέσεων ισότιμης ένταξής τους στο σχολικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε από το σχολικό έτος 2022-2023 να αρθεί, λόγω ιδιαιτεροτήτων, ο περιορισμός της χωροταξικής κατανομής των μαθητών και μαθητριών Ρομά που ανήκουν ως τώρα στο 11ο και 33ο Δημ. Σχ. Λάρισας καθώς και στο 2ο και 31ο Νηπιαγωγείο Λάρισας και η παροχή του δικαιώματος εγγραφής ή μετεγγραφής τους κατά προτεραιότητα και στις παρακάτω σχολικές μονάδες της Λάρισας, όταν η επιλογή αυτή αποβαίνει προς το συμφέρον της μαθητικής προόδου και εξυπηρετεί την οικογένειά τους.

Δημοτικά
31ο Δημ. Σχ. Λάρισας
20ο Δημ. Σχ. Λάρισας
38ο Δημ. Σχ. Λάρισας
6ο Δημ. Σχ. Λάρισας
29ο Δημ. Σχ. Λάρισας
15ο Δημ. Σχ. Λάρισας
43ο Δημ. Σχ. Λάρισας
12ο Δημ. Σχ. Λάρισας

Νηπιαγωγεία
22ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
12ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
16ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
7ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
32ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
35ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
19ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
10ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
48ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ