ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΤΕΛΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Δείτε τί αναφέρει σχετική ανακοίνωση

Φέρεται εἰς γνώσιν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου τά κάτωθι:
Πληροφορούμεθα ὅτι ὁ πρώην «ἱερομόναχος π. Εὐφρόσυνος τῆς Μονῆς Ἁγίου Σάββα» περιέρχεται στήν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια σέ σπίτια καί τελεῖ ἱερές Ἀκολουθίες.

Ὁ ἐν λόγῳ τήν Τρίτη 29 Ἰουλίου/11 Αὐγούστου 2020, ἔχει καθαιρεθεῖ ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Πατριαρχεῖου Ἱεροσολύμων καί ἔχει ὑποβιβασθεῖ εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν, γι’ αὐτό καί δέν δύναται νά ἐπιτελεῖ οὐδέν.