Ο ΚΑΚΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ…

ΓΡΑΦΕΙ Ο Αλέξανδρος Μπεκίρης, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Που βρίσκεται λοιπόν ο κακός ο λύκος ; Ένα δάσος σε αντίθεση με μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να είναι σύγχρονο, προοδευτικό, δημοκρατικό… όμως ένα δάσος είναι αποτελεσματικό φυσικό και αληθινό!!!Υπό την οπτική ότι προσφέρει πολλά το δάσος δεν είναι μονάχα ένας ζωτικός οργανισμός αναγκαίος για την επιβίωση μας, είναι πηγή ζωής και ευφορίας, ο τόπος, οι ρίζες, συνδεδεμένο με την πολιτισμική και πολιτιστική παράδοση του τόπου τούτου!!!

Αποδεικνύεται η πολιτισμική κληρονομιά, δεν προστατεύεται με τις υπό τον κρατικό μανδύα παλικαριές και τους δον κιχωτισμούς μας. Στην ουσία δεν καταφέραμε να αποδείξουμε πως ο κόσμος αποτελεί το ιδανικό μέσο για την άσκηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής στρατηγικής για την αποτροπή των καταστροφών.

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι μεγάλος, τέτοιος που πια θα χρειάζεται να επιβληθεί, μια πολιτική η οποία θα δεσμεύει αποκλειστικά με βάση τις αρχές και τις αξίες που αφορούν στην ύπαρξη και την συνύπαρξη με την πολιτεία.

Είναι αναγκαίο να έχουμε την νεολαία σαν μοναδικό διάβημα στο τόπο αυτό και να μας ακολουθεί σε κάθε βήμα πολιτισμικό και πολιτιστικό!!!

Μην αποθαρρύνετε τους νέους είναι η συνέχεια μας.

Ο κακός ο λύκος βρίσκεται στην μυθοπλασία και στα μυαλά των παιδικών μας ηρώων !!!!

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ