ΈΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΕΚ

Στη Λάρισα τα τμήματα Συντήρησης κι Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων και Διαχείρισης Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων

Έως 15 Σεπτεμβρίου θα συνεχισθούν οι εγγραφές για το διδακτικό έτος 2022- 2023, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Οι εγγραφές αφορούν:

1. Νέους σπουδαστές, κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και ισότιμων τίτλων

2. Τους επιτυχόντες υποψηφίους, που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας και εμπειρίας στην αγροτική εκπαίδευση και είναι διαπιστευμένος φορέας Erasmus+. Προσφέρει σπουδές για μια σύγχρονη Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε νέους από ολόκληρη την χώρα, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Στο Νομό λειτουργούν στη Λάρισα, τα ΔΙΕΚ Τεχνικού Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων και Διαχείρισης Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων, δίνοντας στους αποφοίτους τους δίπλωμα επαγγελματία, σε δύο κλάδους που έχει ανάγκη η χώρα μας. Και τούτο γιατί για να είναι κανείς επαγγελματίας τεχνικός γεωργικών μηχανημάτων απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ενώ οι διαχειριστές εκτροφής αγροτικών ζώων μπαίνουν σε ένα επάγγελμα το οποίο αναμένεται να έχει άνθιση, μιας και η Ελλάδα θέλει να δώσει έμφαση στην κτηνοτροφία.

Τι αφορούν εξειδικευμένα, όμως οι δύο αυτές ειδικότητες;

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο Τεχνικός Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων μέσα από εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση όλων των γεωργικών ελκυστήρων που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια μιας αγροτικής έκτασης. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας, έχουν διευρυμένο γνωστικό πεδίο και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν με αξιώσεις μία επιτυχημένη πορεία στην αγορά εργασίας και

– Αποκτούν πολύτιμες γνώσεις για τη συντήρηση και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων ελαφριάς και βαριάς χρήσης.

– Εκπαιδεύονται διαρκώς στη δημιουργία και σωστή ανάπτυξη αποθήκης ανταλλακτικών, όπως και οργάνωσης συνεργείου αγροτικών μηχανημάτων, με στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτισή σου

– Εκπαιδεύονται στη μηχανουργική τεχνολογία και το μηχανολογικό σχέδιο, και αποκτάς την ικανότητα να μελετάς μετατροπές και βελτιώσεις στα γεωργικά μηχανήματα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής παραγωγής.

Η διαρκής ανοδική τάση του κλάδου έχει δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργεί την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και δημιουργίας νέων στελεχών που θα καλύψουν τους τομείς της χρήσης, επισκευής, συντήρησης εμπορίας και ανταλλακτικών των γεωργικών μηχανημάτων.

Σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση βελτιωμένων γεωργικών μηχανημάτων, καθίσταται απαραίτητος ο Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας. Ο εξειδικευμένος αυτός επαγγελματίας, φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των διαφόρων μηχανών, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, αποκτά γνώσεις πώλησης ανταλλακτικών και επισκευής αυτοκινήτων, συνεπώς μπορεί να απασχοληθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

– Συντηρεί και να επισκευάζει γεωργικά μηχανήματα.

– Οργανώνει αποθήκη ανταλλακτικών.

– Είναι ικανός να οργανώνει ένα συνεργείο, να προτείνει βελτιώσεις, να διαβάζει άριστα το μηχανολογικό σχέδιο, κλπ.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εξειδίκευση αλλάζουν την εργασία του κτηνοτρόφου. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας, μέσω και της βελτιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων της, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των εκμεταλλεύσεων και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον αποτελούν βασικές προτεραιότητες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.
Η ζωική παραγωγή στην Ελλάδα συνεισφέρει κατά 29,8% στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής και αποτελείται από έξι διακριτούς βασικούς κτηνοτροφικούς κλάδους. Είναι προφανές πως το επάγγελμα οδηγείται σε μια όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση που συναρτάται όχι μόνο με τον κλάδο της ζωικής παραγωγής ή την καθετοποίηση της παραγωγής που επιβάλλει η αγορά αλλά και με τεχνολογικές εξελίξεις που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να ανατρέπουν το τοπίο.

Ο/Η απόφοιτος
– διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την εκτροφή των αγροτικών ζώων
– είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια σειρά εργασιών που έχουν σχέση με την διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και την προώθηση των προϊόντων του
– ανιχνεύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και είναι γνώστης των νέων τεχνολογιών για να μπορεί να αντλήσει από αυτές ότι χρήσιμο κατά περίπτωση

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο απόφοιτος, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως εξειδικευμένος επαγγελματίας σε:
– συνεταιριστικές οργανώσεις,
– ομάδες παραγωγών,
– ιδιωτικές μονάδες που ασχολούνται με την τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων ζωικής παραγωγής αλλά και
– ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας θα είναι οι αυριανοί σύγχρονοι αρχηγοί κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τις οποίες θα οργανώνουν και θα διαχειρίζονται με επιχειρηματικά καινοτόμα πρότυπα, στα πλαίσια της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγροτικής οικονομίας.

Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν όλες τις σύγχρονες τεχνικές, αλλά και οικονομικές-διαχειριστικές γνώσεις για την λειτουργία οικονομικά βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Οι ανάγκες της Ελληνικής κτηνοτροφίας σε νέους και άριστα εκπαιδευμένους αρχηγούς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι μεγάλες και γνωστές.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της Ελληνικής κτηνοτροφίας σε κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα σε θέματα που συνδέονται με την οργάνωση και διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ανάπτυξη καινοτομιών από τους νέους της υπαίθρου σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αποτελέσουν τους καταλύτες της ανάπτυξης στον αγροτικό χώρο, αλλά και να αποτελέσουν στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο κ.λπ.

Γεωργαντάς: Ανοίγουμε νέους ορίζοντες

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε οι αγρότες να μπορούν να ανταποκριθούν για να καταστεί η αγροτική οικονομία βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε:
«Μέσα από τα αγροτικά Δημόσια ΙΕΚ δίνουμε γνώσεις και στηρίζουμε εκείνους που επιλέγουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον πρωτογενή τομέα.
Αποτελεί πολιτική επιλογή μας η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, η πράσινη ανάπτυξη, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, η ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης με τη λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ για τα αγροτικά επαγγέλματα, η προώθηση των θησαυρών της ελληνικής γης, και κυρίως αποτελεί βασική μας επιλογή η μετάβαση από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης και ταυτόχρονα της ενδυνάμωσης των συνεταιριστικών, αγροτικών συλλογικών σχημάτων».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει σπουδές για μια σύγχρονη Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε νέους κάτοχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και ισότιμων τίτλων, από ολόκληρη την χώρα, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.
Το έτος κατάρτισης 2022-2023 θα λειτουργήσουν με πρωινό ωράριο, έξι (6) Δημόσια ΙΕΚ στις Περιφερειακές Ενότητες: Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων, με τις παρακάτω επτά (7) ειδικότητες:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικά Ιωαννίνων galateei@otenet.gr 26510 92219

ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ Μεσσαρά Κρήτης, 70012, Αμπελούζος Ηρακλείου epaskritis@gmail.com 28920 31259, 31500

ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Μαθητικής Εστίας 37, 20500, Νεμέα Κορινθίας epasnemeas@hotmail.gr 27460 23032

ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, 41500, Λάρισα  geosxoli@otenet.gr
2410 621353, 611092

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λεωφ. Κηφισίας 182, 15124, Μαρούσι Αττικής epasmar@otenet.gr 210 8012701

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ιωαννίνων 95, Καλαμπάκα, 42200, Τρικάλων ogee43@otenet.gr
24320 22781, 22459

Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και συγκεκριμένα:

 4 εξάμηνα θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης

 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης

Με δαπάνες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση, σε ορισμένο αριθμό σπουδαστών ανά ΔΙΕΚ.

Στους αποφοίτους των ΔΙΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ, για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: www.elgo.gr

Τι είναι τα ΔΙΕΚ

Τα ΔΙΕΚ ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020, έχουν δημόσιο χαρακτήρα, διάρκεια φοίτησης 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης) και απευθύνονται σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάτοχους ισότιμων τίτλων.
Στα ΔΙΕΚ θα εισάγονται και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλοντας παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ΔΙΕΚ( σ.σ.: η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύσει από το επόμενο διδακτικό έτος).
Για τη λειτουργία των 6 ΔΙΕΚ χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις των Επαγγελματικών Σχολών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και τα εργαστήρια, προσφέροντας στους καταρτιζόμενους υψηλή ποιότητα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, με συνοδοιπόρους το έμπειρο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά και με όχημα την πολυετή εμπειρία στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρέχοντας τους όλα τα εφόδια που θα χρειαστούν για να γίνουν περιζήτητοι επαγγελματίες.
Η πολυετής λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το υψηλό ποσοστό των αποφοίτων που ασχολήθηκαν επαγγελματικά µε το αντικείμενο των σπουδών τους, είτε σε δικές τους γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή στη γεωργική βιομηχανία-βιοτεχνία, εγγυώνται την επιτυχία της επόμενης μέρας με την αναβάθμιση των σπουδών επιπέδου 5, που παρέχουν τα ΔΙΕΚ.
Τα εργαστηριακά μαθήματα όλων των ΙΕΚ γίνονται:
– στα πλήρως σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια τους
– στις παραγωγικές μονάδες μικρής κλίμακος που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους όπως τυροκομείο, οινοποιείο, εργαστήριο ξυλογλυπτικής, Θερμοκήπια, βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο κ.α. καθώς και
– στους αγρούς, τον αμπελώνα, τους κήπους κ.α. που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των ΔΙΕΚ..
Σε ορισμένο αριθμό καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια των σπουδών στα ΔΙΕΚ, παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση.
Στους αποφοίτους των ΙΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η ανωτέρω βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μοριοδοτούνται στα Προγράμματα Νέων Αγροτών και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ