ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Από τον δήμο Τυρνάβου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγιασμών σε όλα τα δημόσια σχολεία που λειτουργούν στα όρια του δήμου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑ
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:30
2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 10:00
3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:30 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:30
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:30
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00
5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9:00
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 10:00

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 11.00
ΕΠΑΛ 9:30

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 9:00
2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 9:00
3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 8:30
4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 9:00

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 8:30
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 8:30
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 8:30

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 9:00

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 9:00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ 9:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ 9:00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ 9.30

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙΟΥ 9:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙΟΥ 9:00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ 9:00
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ 9:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ/ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ 9:00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ 8:30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ 8:30