ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3,85 ΕΚ. € ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» προχωρά η ΔΕΥΑ Τυρνάβου μετά από σχετική απόφαση του δ.σ. της επιχείρησης με την οποία διεκδικεί για την Πράξη « Υποδομές παροχής νερού στη Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου» έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.858.000,00 €, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οπως τονίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ , η επιχείρηση έχει ώριμη πρόταση προς υποβολή στην πρόσκληση αυτή.

Ο τίτλος της προτεινόμενης πράξης είναι «Υποδομές παροχής νερού στη Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου» στην κατηγορία Α (Υποδομές παροχής νερού) και θα περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΕΡΓΟ): « Αντικατάσταση αγωγών δικτύων ύδρευσης και εργασίες υποδομών διανομής στη Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου»,
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ): «Κατασκευή Φ/Β πάρκου 500 KW στη Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου».

Προηγουμένως το δ.σ. είχε εγκρίνει τη μελέτη «Αντικατάσταση αγωγών δικτύων ύδρευσης και εργασίες υποδομών διανομής στη Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου» που συντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, σύμφωνα με το Ν.4412/16 και αφορά την αντικατάσταση 53 χλμ αγωγών ύδρευσης στη Δ.Ε. Τυρνάβου και τις ΗΛΜ εργασίες στα Αντλιοστάσια ύδρευσης.

Η μελέτη είναι ώριμη και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 3.300.000,00 € (πλέον το Φ.Π.Α. 24%).

Επίσης είχε εγκρίνει τη μελέτη «Κατασκευή Φ/Β πάρκου 500 KW στη Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου» που συντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, σύμφωνα με το Ν.4412/16 και αφορά την κατασκευή Φ/Β πάρκου 500 KW για την μείωση της ενεργειακής δαπάνης των Α/Σ ύδρευσης.

Η μελέτη είναι ώριμη και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 558.000,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ