Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ ΣΤΗΝ ΕΙΝΚΥΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε απάντηση δήλωσης της ΕΙΝΚΥΛ περί «ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ» του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και της 5ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ προς το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας παραθέτουμε τα κάτωθι.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  ε φ η μ ε ρ ε ύ ε ι  15 ημέρες το μήνα και ότι η αντιμετώπιση των ιατρικών περιστατικών πραγματοποιείται και από το Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ το υπόλοιπο 15ημερο και όχι μόνο.

Επιπρόσθετα η 5η Υ.ΠΕ., για την κάλυψη των κενών εφημεριών της Παιδιατρικής κλινικής του ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ μετακινεί παιδιάτρους από Κέντρα Υγείας, πάντοτε όμως με γνώμονα την ΜΗ  ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

1.   Αποτύπωση δύναμης ιατρικού προσωπικού Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ: 136
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (στις καλυμμένες σε οργανικές περιλαμβάνονται και οι προσωποπαγείς):

109
ΒΑΘΜΟΙ  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ:

 

   5 με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή

43 με βαθμό Διευθυντή

24 με βαθμό Επιμελητή Α΄

37 με βαθμό Επιμελητή Β΄

ΔΥΝΑΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ B.I. 8/22 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΣΥ +ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ, ΑΠΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ) 231

  Αριθμός κλινών Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 312
 

ΑΝΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

 

300

2.   Πεπραγμένα – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Α. Ενέργειες για μελλοντική ενίσχυση του Γ.Ν. Λάρισας

Α.1. Μόνιμο ιατρικό προσωπικό

Προτεινόμενη προκήρυξη θέσεων ιατρών ΕΣΥ – Θέσεις για το Γ.Ν. Λάρισας: 8 θέσεις

Επιμελητής Β΄ παιδιατρικής 2 θέσεις
Επιμελητής Α΄ Αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή χειρουργικής ή νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ) 2 θέσεις
Επιμελητής Α΄ παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή χειρουργικής ή νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ) 1 θέση
Επιμελητής Β΄ παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή χειρουργικής ή νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ) 1 θέση
Επιμελητής Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογίας 1 θέση
Επιμελητής Β΄ Γαστρεντερολογίας 1 θέση

 

Α.2. Μόνιμο λοιπό προσωπικό

Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2022, στην οποία για το Γ.Ν Λάρισας συμπεριλαμβάνονταιείκοσι εννέα (29) θέσεις  μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού

ΠΕ Νοσηλευτικής           2 θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτικής         20 θέσεις
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής           7 θέσεις

Β. Ενίσχυση του Γ.Ν. Λάρισας από το 2019 έως σήμερα

Β.1. Ιατρικό προσωπικό

Β.1α. Μόνιμο ιατρικό προσωπικό από το 2020 έως σήμερα

Προκηρύχθηκαν: 27  

θέσεις ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων

 

Ανέλαβαν: 24 1 θέση Διευθυντή ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1  θέση Επιμ. Β΄ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

2  θέσεις Επιμ. Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

1  θέση Επιμ. Β΄ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

1   θέση Επιμ. Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1   θέση Επιμ. Β΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την ΜΕΘ)

2  θέσεις Επιμ. Β΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

3  θέσεις Επιμ. Β’  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

5  θέσεις Επιμ. Β’  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1  θέση Επιμ. Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2  θέσεις  Επιμ. Β΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ και ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1  θέση Επιμ. Β’  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη ΜΕΘ)

1  θέση Επιμ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

1  θέση Επιμ. Β΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

1  θέση Επιμ. Β΄ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Άγονες: 3 1  θέση Επιμ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1  θέση Επιμ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην ΠΑΙΔΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

1  θέση Επιμ. Β’  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη ΜΕΘ)

Β.1β. Επικουρικό ιατρικό προσωπικό από το 2019 έως σήμερα

 

Εγκριτικές αποφάσεις:    

 

24 Ειδικότητες
Ανέλαβαν: 23 4 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ

1 ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ

1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ

1 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 47 ΙΑΤΡΟΙ (24 Μόνιμοι & 23 Επικουρικοί)

Η προσπάθεια ενίσχυσης του Γ.Ν. Λάρισας με ανθρώπινο δυναμικό είναι συνεχής και αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ  ότι η ιατρική δύναμη Γ.Ν. Λάρισας  ενισχύθηκε περαιτέρω, με την πρόσληψη ενός ιδιώτη ιατρού, ειδικότητας  ακτινοδιαγνωστικής, με εξειδίκευση στην καρδιαγγειακή απεικόνιση, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για 12 μήνες. H συνεργασία  εγκρίθηκε κατόπιν απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, προκειμένου να ενισχυθεί το Ακτινολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο πλαίσιο της διατμηματικής συνεργασίας με το αντίστοιχο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας,  όπου η συνεργασία, καθώς και το πρόγραμμα, έχουν εγκριθεί από τον Διοικητή της  5ης  ΥΠΕ.

Β.1γ. Συνταξιοδοτήσεις ιατρικού προσωπικού

Εάν δεν δοθεί νέα παράταση μετά τις  31.12.2022 θα συνταξιοδοτηθούν έξι  (6) ιατροί, –  ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ 31-12-2022 (ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ- 67 ΕΤΩΝ), με τις κάτωθι ειδικότητες:

ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικής
1 Διευθυντής Παιδιατρικής
1 Διευθυντής Ιατρικής Βιοπαθολογίας
1 Συντονιστής Διευθυντής Οφθαλμολογίας
1 Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογίας
1 Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ

Β.2. Λοιπό προσωπικό από το 2019 έως σήμερα

Β.2α. Μόνιμο λοιπό προσωπικό (προκήρυξη 2Κ/2019) 

  • Προσλήφθηκαν 4 υπάλληλοι

Β.2β. Μόνιμο λοιπό προσωπικό

Με την προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ που είναι σε εξέλιξη θα προσληφθούν έντεκα (11) άτομα και συγκεκριμένα:

Προκήρυξη 6Κ/2020 3 ΠΕ Νοσηλευτικής

2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Β.2γ.  Λοιπό επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε από το 2020 έως σήμερα

Το Γ.Ν. Λάρισας την τελευταία διετία ενισχύθηκε ακόμη και με 111 άτομα επικουρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

 

Εγκριτικές αποφάσεις:    

 

112  
 

Ανέλαβαν:

 

111

48 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

6 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2 ΤΕ/ΔΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

22 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

1 ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ

16 ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ  ΑΣΘΕΝΩΝ

8 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

2 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Β.2δ. Νοσηλευτικές ειδικότητες:

  Επείγουσα/ εντατική νοσηλευτική 20 άτομα
Δημόσια Υγεία/κοινοτική νοσηλευτική 10 άτομα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  145  ΑΤΟΜΑ ( 4 Μόνιμοι από τη 2Κ +111 Επικουρικοί + 30 Νοσηλευτικές ειδικότητες )

3.   Συνεργασία με ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας

  • Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για την καλύτερη διαχείριση ασθενών COVID-19, postCOVID-19 και nonCOVID-19, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας σύναψε συμβάσεις με ιδιωτικά θεραπευτήρια και κέντρα αποκατάστασης του νομού Λάρισας συνολικά 263 κλινών, εκ των οποίων οι 150 κλίνες αφορούσαν σε ήπια covid περιστατικά, οι 40 σε post covid περιστατικά και οι 73 σε non covid.
  • Το Γ.Ν. Λάρισας συνεργάστηκε κατά το κύμα της πανδημίας του 2021 με ιδιώτες ιατρούς ειδικοτήτων πνευμονολογίας, παιδιατρικής, ακτινοδιαγνωστικής και παθολογίας – εντατικολογίας.
  • Σήμερα (9ος 2022) ενεργές συμβάσεις με τους ιδιώτες ιατρούς είναι εκείνες με τον ακτινοδιαγνώστη και τον παιδίατρο.
  • Το Νοσοκομείο, μέσω του μέτρου της επίταξης, ενισχύθηκε για 30 ημέρες (20.11.2021 – 20.12.2021) με τέσσερις (4) ιδιώτες ιατρούς ειδικοτήτων πνευμονολογίας και παθολογίας.

4.   Λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς, Διατμηματική συνεργασία με το Ακτινολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Λάρισας, Καρδιολογική  Κλινική Γ.Ν. Λάρισας – Π.Γ.Ν. Λάρισας – Νοσοκομείων Θεσσαλίας, Καρδιολόγοι  Θεσσαλίας, έναρξη 03/2022.

5.   Αλλαγές στον οργανισμό του νοσοκομείου – αύξηση κλινών

  • Μετατροπή Ιατρικής Ειδικότητας – Ειδικής Μονάδας Οδοντιατρικό σε αυτοτελές ιατρικό τμήμα και ένταξη της ιατρικής ειδικότητας – ειδικής μονάδας οδοντιατρικής περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ στο νέο οδοντιατρικό τμήμα ως ειδική μονάδα αυτού. Έναρξη: 2/2020.
  • Αύξηση της δύναμης του νοσοκομείου κατά 12 κλίνες, ήτοι από 300 σε 312 με την ένταξη 12 κλινών στον Παθολογικό Τομέα και σύσταση Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας ΜΑΦ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ΜΕΘ. Έναρξη: 12/2021.

6.   Χρηματοδοτικά εργαλεία για αναβάθμιση εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λάρισας 

Α.ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Προσκλήσεις  ΑΡ. 90, 101

Ένταξη του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία Covid-19», συνολικής αξίας € 2.547.256,00

Β. Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση – παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» συνολικής επιλέξιμης προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 5.435.713,34. 

Γ. Συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Siemens

Προμήθεια αξονικού τομογράφου 64 τομών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με 5ετή συντήρηση € 625.000,00 

Δ. Νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Το Γ.Ν. Λάρισας, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση η οποία έχει ήδη αποσταλεί από την 5η Υ.ΠΕ. στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.Υ. για περαιτέρω επεξεργασία.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ