ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.  Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εξωτερικοί συνεργάτες, για την στελέχωση του Εργαστηρίου Ζωής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023, στις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Ψυχολογίας
 2. Κοινωνιολογίας
 3. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 4. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε./Τ.Ε.)
 5. Εικαστικών
 6. Θεατρολογίας
 7. Αφήγησης Παραμυθιού
 8. Δημιουργικής Γραφής
 9. Φιλολογίας
 10. Χορού – Χορογραφίας
 11. Φωτογραφίας
 12. Μουσικής

Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, η χρήση  Η/Υ, οι γενικοί και ειδικοί τίτλοι σπουδών καθώς και η επαγγελματική εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, και θα προσδιορίζεται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται ενώ θα επισυνάπτεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

Η αίτηση θα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης: α) πιστής αναγραφής των στοιχείων αυτής και των αναγραφομένων στο βιογραφικό β) αποδοχής της συνεργασίας δια σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου με την δυνατότητα έκδοσης δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Η αίτηση θα υπέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των απλών προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με μοναδικό σκοπό την επιλογή τους ως εξωτερικούς συνεργάτες του Κέντρου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τυχόν σχετικό αρχείο ή έγγραφο καταστρέφεται. Μετά από την  τελική επιλογή των εξωτερικών συνεργατών και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή νόσησης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης Μανωλάκη 11Δ’ από την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου,  από τις 10:00 έως τις 13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2410 555935.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ