Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ ΣΤΟΝ Β. ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε απάντηση δημοσιευμάτων όσον αφορά δυσλειτουργία της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για την αποκατάσταση της πραγματικότητας απαντάμε και τονίζουμε τα εξής:

 • στις 21/02/20220 συνιστώνται τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (ΦΕΚ553/ τ.Β/21-02-2020)
 • στις 13/07/2022 συστάθηκαν δύο (2) θέσεις του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (ΦΕΚ 3690/τ.Β/13-07-2022.

Συνεπώς το σύνολο των Οργανικών θέσεων στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας είναι πέντε (5), εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι καλυμμένες και οι δύο (2) κενές. Επιπλέον υπηρετεί ένας (1) ιατρός με μετακίνηση από όμορο Νοσοκομείο και ένας ιατρός ως Επικουρικός.  Άρα συνολικά υπηρετούν πέντε  (5) γιατροί

Επιπρόσθετα μετά από αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και της  5ΗΣ ΥΠΕ υπεγράφη χθες από την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Α. Γκάγκα επιπλέον των υπηρετούντων η πρόσληψη ενός ακόμα επικουρικού ιατρού.

Όσον αφορά στις δαπάνες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Εξωτερικού Τακτικού Ιατρείου του Τμήματος, έχουν ως εξής:

Δαπάνη Φαρμάκου 

2020 2021 2022 (έως 31/08/2022)
470.174,29 736.167,81 389.775,26

Δαπάνη Αναλώσιμου υλικού

2020 2021 2022 (έως 31/08/2022)
163.122,21 201.009,16 179.471,55

Επιπροσθέτως το Γαστρεντερολογικό Τμήμα εξοπλίστηκε με τον κάτωθι εξοπλισμό (ενδεικτικά):

 • Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εξοπλίστηκε το νοσοκομείο για την αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ MIS_5033053 Προύπολογιζόμενη δαπάνη  197.160,00€

 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
 • ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ

Στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί τα κάτωθι εξιδεικευμένα επιμέρους τμήματα:

 • Ενδοσκοπικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
 • Γαστρεντερολογικό εξωτερικό ιατρείο
 • Ηπατολογικό Εξωτερικό ιατρείο
 • Ιατρείο Φλεγμονώδων νοσημάτων
 • Μονάδα θεραπευτικής Ενδοσκόπησης (ERCP room)
 • Λειτουργία Ενδοσκοπικού Υπερήχου πρωτοποριακή για τα δεδομένα της Θεσσαλίας (μοναδική σε όλη τη 5η ΥΠε):

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Τέλος στο εν λόγω Τμήμα εξυπηρετήθηκαν από το 2020 έως και σήμερα 3.700 ασθενείς με κάλυψη 70,9%.

Επιπρόσθετα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή κ./ Γ. Παρούτογλου και τους συνεργάτες του για τη δημιουργία  και  λειτουργία της Γαστρεντερολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com