ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λάρισας υλοποίησε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ERASMUS+ 2020, με τίτλο «Απόβλητα και παραπροϊόντα ορυζοκαλλιεργειών: Διαχείριση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα» και κωδικό αριθμό: 2020-1-EL01-KA102-078624, στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Η Χρηματοδότηση του προγράμματος προήλθε εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ERASMUS+ που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Στην κινητικότητα συμμετείχαν 14 μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας, του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και του Τομέα Μηχανολογίας με τους 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς τους και η διάρκεια κατάρτισης ήταν 12 ημέρες (02-0-2022 έως 13-09-2022).

Βασικοί στόχοι της μαθησιακής κινητικότητας ήταν οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε αντικείμενα του γεωργικού, βιομηχανικού και οικονομικού τομέα. Να εξειδικευτούν στην παραγωγή νέων προϊόντων από την αξιοποίηση των υποπροϊόντων του ρυζιού, αφού θεωρούνται το μέλλον σε πολλούς τομείς, όπως είναι τα γεωργικά εδαφοβελτιωτικά, τα βιοκαύσιμα, οι ζωοτροφές και τα δομικά υλικά.