ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 26 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Στη διαδικασία της έγκρισης της ονοματοδοσίας 26 ανώνυμων οδών του Αμπελώνα, σύμφωνα με την πρόταση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Αμπελώνα θα μπει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης λύνοντας έτσι ένα μέρος του ουσιαστικού προβλήματος με τις ανώνυμες οδούς της πόλης, με δεδομένο ότι στον Αμπελώνα, υπάρχουν σήμερα αρκετές οδοί οι οποίες στερούνται ονόματος (κυρίως διανοίξεις νέων τμημάτων οδών αλλά και αρκετές παλαιότερες), με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα οι κάτοικοι που διαμένουν εκεί.

Η ονοματοθεσία των ανώνυμων δημοτικών οδών σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία γίνεται ως εξής:

1. Εισήγηση του συμβουλίου κοινότητας.

2. Αποστολή αίτησης του Δημάρχου στην επιτροπή του άρθρου 19 του Ν.4071/2012

3. Σύμφωνη γνώμη επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.4071/2012

4. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ήδη το συμβούλιο της Κοινότητας Αμπελώνα με τις αρ. 41/2021 και 16/2022 Αποφάσεις του εισηγήθηκε την ονοματοθεσία 26 ανώνυμων οδών του οικισμού Αμπελώνα, ενώ η επιτροπή του αρ.19 του Ν.4071/2012 με το αρ. 1/20-06-2022 πρακτικό της γνωμοδότησε θετικά με κάποιες ορθογραφικές-φιλολογικές διορθώσεις οι οποίες και εφαρμόστηκαν στην προτεινόμενη ονοματοθεσία.

Η προτεινόμενη ονοματοθεσία φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Οι οδοί που ονοματοδοτούνται φαίνονται και στους παρακάτω χάρτες:

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ