ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δείτε τί αναφέρει η ανακοίνωση της παράταξης

Ως γνωστό στα Τμήματα Ένταξης φοιτούν μαθητές ,γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η νομοθεσία στην οποία περιγράφεται ο τρόπος λειτουργία τους είναι συγκεκριμένη (άρθρα 5 και 6 του ν. 3699/2008 όπως έχει τροποποιηθεί από ν.3879/2010, ν.3966/2011,ν.4186/2013,ν.4368/2016, ν.4452/2017, ν.4547/2018 ,ν. 4589/2019, ΦΕΚ Αρ.Φ.5009/27-10-2021, Υπ. απ.27922/Γ2/2007 και Υπ. απ 48275/ΔΕ/28-03-2019).

Σκοπός των Τ.Ε. είναι η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον -μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις-των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία.

Ο απαραίτητος και αποτελεσματικός αυτός εκπαιδευτικός θεσμός απολαμβάνει καθολικής αποδοχής από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Είναι γεγονός πως η Πολιτεία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, στήριξε τους συγκεκριμένους μαθητές και τις οικογένειές τους με την έγκριση Τμημάτων Ένταξης και προσλήψεις εκπαιδευτικών. Για το σκοπό θεσμοθέτησε τόσο κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα , όσο και εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, ενώ πρόβλεψε και για τη φοίτηση μαθητών χωρίς γνωμάτευση.

Στο νομό Λάρισας λειτουργεί, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, ο συγκεκριμένος θεσμός.

Δυστυχώς όμως ,από το 2020, εκκρεμεί η έγκριση αιτήσεων για τη λειτουργία νέων Τμημάτων Ένταξης σε σχολεία των Δήμων Λαρισαίων και Ελασσόνας (τρία Γυμνάσια και ένα ΕΠΑΛ), τα οποία έχουν ,ακόμη και σήμερα, τις προϋποθέσεις και τους χώρους για τη λειτουργία Τμημάτων Ένταξης.

Το ΥΠΑΙΘ ,παρά την προώθηση ,από ΔΔΕ και ΠΔΕ, των συγκεκριμένων αιτημάτων των σχολείων και παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις της Υπουργού Παιδείας και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα , δεν έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως για τη λειτουργία των συγκεκριμένων Τμημάτων .

Καλούμε το ΥΠΑΙΘ ,τις Δημοτικές Αρχές των εμπλεκόμενων Δήμων καθώς και τους τοπικούς βουλευτές να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση και λειτουργία των νέων Τμημάτων Ένταξης του νομού μας, καθώς και την περαιτέρω στήριξη του, τόσο χρήσιμου αλλά και απαραίτητου, εκπαιδευτικού θεσμού.