ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε Ευρωπαϊκό Σχέδιο Κινητικότητας Erasmus+ KA1, με τίτλο: «Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά», συμμετείχε ομάδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, αποτελούμενη από τη Διευθύντρια Π. Ε. κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, την Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού κ. Ασπασία Αγοραστού, την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου και τις Διοικητικούς Υπαλλήλους κ. Ειρήνη Ντάνα και κ. Αθηνά Χαύδα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακολούθησαν υψηλού επιπέδου επιμορφωτικό σεμινάριο, μεταξύ 2 και 8 Οκτωβρίου 2022, στην πόλη Ivalo της Λαπωνίας στα βόρεια της Φινλανδίας, με τίτλο “Integrative Practices – Leadership in the Classroom” (Ενσωματώνοντας πρακτικές για την ηγεσία στη τάξη). Φορέας υλοποίησης ήταν ο έγκριτος φινλανδικός φορέας “Euneos”, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2006 σε χώρες μέλη της Ε.Ε., προσφέροντας μαθήματα ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, σε ηγετικά στελέχη εκπαιδευτικών δομών και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Στις εντατικές εργασίες του σεμιναρίου συμμετείχαν δεκαοκτώ εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, Τσεχία και Ελλάδα), οι οποίοι προσέγγισαν τις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις, με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και τα σύγχρονα παιδαγωγικά ρεύματα, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου κάλυπτε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων σχετικά με την ηγεσία στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα περιλάμβανε μαθήματα σχετικά με την ευημερία στην τάξη, στο σχολείο και στο χώρο εργασίας μέσα από τη σωστή φροντίδα του εαυτού μας και των άλλων, καθώς και σχετικά με τις έννοιες της «αυτοηγεσίας», της «αυτορρύθμισης» και της «συνεργασίας» μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών και προϊσταμένων-προσωπικού. Παρουσιάστηκαν με βιωματικό τρόπο μέθοδοι που συμβάλλουν στη μετατροπή του χώρου μάθησης – εργασίας σε χώρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και ευεξίας, αλλά και στην ενίσχυση της κουλτούρας εμπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα, μέσα σε ένα κλίμα ανταλλαγής μαθησιακών και εκπαιδευτικών διαδικασιών μεταξύ διδασκόντων και μαθητών/τριών.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και την ολιστική προσέγγιση και στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων, ώστε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό στο να μοιράζονται την ευθύνη για τη μάθηση και τη δημιουργία, προκειμένου να αποφευχθεί η επαγγελματική εξουθένωση δασκάλων, μαθητών και προσωπικού. Στη κατεύθυνση αυτή, στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι τρόποι ενίσχυσης των κινήτρων των μαθητών/τριών και του προσωπικού, μέσα από την έννοια της «δέσμευσης» και δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος για την επέκταση των δεξιοτήτων με στόχο την κατάκτηση της γνώσης εις βάθος, μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών μαθημάτων, η αντιπροσωπία της Δ. Π. Ε. Λάρισας είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί για το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, αλλά και του πολιτισμού των Sámi, της φυλής των γηγενών της Λαπωνίας, του βορειότερου τμήματος της Ευρώπης. Κατά την ξενάγηση μάλιστα σε σχολείο τους, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η λειτουργία εργαστηρίων παραδοσιακών τεχνών της περιοχής, όπως η επεξεργασία δέρματος, εντός της σχολικής μονάδας.

Οι πολύτιμες γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν, θα παρουσιαστούν Θα πραγματοποιηθεί διάχυση των μέσω ημερίδων και επιμορφωτικών ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Λάρισας, ενώ μετά το μακρινό αυτό ταξίδι, ανοίχθηκαν νέοι ορίζοντες για τη χάραξη και τον σχεδιασμό του παιδαγωγικού και διοικητικού έργου, το οποίο θα συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου σχολείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κινητικότητα της Δ.Π.Ε. Λάρισας, ήταν η πρώτη από τις συνολικά πέντε, που θα πραγματοποιηθούν, εντός του ίδιου Ευρωπαϊκού Σχεδίου και έχουν ως στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτομιών που εφαρμόζονται σε φορείς και σχολικές δομές Ευρωπαϊκών χωρών, στην τοπική εκπαιδευτική πρακτική και στους εκπαιδευτικούς μας, ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η παρεχόμενη παιδεία, μέσα σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ