ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας στηρίζει τις σημερινές κινητοποιήσεις των γιατρών ΕΣΥ, όπως αυτές προγραμματίστηκαν από την ΟΕΝΓΕ. Για μια ακόμα φορά ζητάμε την ριζική αναμόρφωση του ΕΣΥ και όχι αποσπασματικές  λύσεις σε ορισμένα σημεία του. Δηλώνουμε δε προς κάθε κατεύθυνση πως η αναβάθμιση του περνάει μέσα από :

 1. Άμεση και κατά προτεραιότητα αποπληρωμή των αναδρομικών στους νοσοκομειακούς γιατρούς, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του ΣτΕ και αναβάθμιση του μισθολογίου τους στα επίπεδα 2012. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών (τακτικών και πρόσθετων).
 2. Την εκπόνηση ενός νέου ρεαλιστικού υγειονομικού χάρτη, στον οποίο η διάταξη των υγειονομικών δομών θα γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες περίθαλψης των πολιτών.
 3. Την επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος .
 4. Την στελέχωση όλων υγειονομικών δομών του ΕΣΥ με προσωπικό και θέσπιση ειδικών κινήτρων για ορισμένες ειδικότητες (εντατικολογίας, αναισθησιολογίας κ.ά.).
 5. Την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με γνώμονα την εξελισσόμενη νέα τεχνολογία.
 6. Την κτηριακή και ενεργειακή αναβάθμιση εκεί όπου χρειάζεται.
 7. Την διαρκή αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των κρατικών μονάδων υγείας
 8. Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των προσλήψεων του ιατρικού προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η αξιοκρατία και η ταχύτητα.
 9. Την σύνταξη νέων οργανισμών στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας.
 10. Η οργάνωση μιας ΠΦΥ που θα αποτελεί πραγματικό ανάχωμα προς την ροή των ασθενών στα νοσοκομεία για αναζήτηση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης
 11. Η εφαρμογή του νέου νόμου για την ΠΦΥ με κύριο μοχλό τον προσωπικό γιατρό χωρίς στρεβλώσεις και απαράδεκτες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ώστε η πρόσβαση του πολίτη να είναι εύκολη, με ελεύθερη επιλογή και αξιοποίηση ολόκληρου του ιατρικού δυναμικού της χώρας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ