ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ ΠΡΟΣ ΠΡΑΙΤΩΡΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ξεκινά το επόμενο διάστημα η ανακατασκευή των δρόμων που συνδέουν το Βλαχογιάννι με το Μεσοχώρι και το Βλαχογιάννι με το Πραιτώρι. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.000.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο περιλαμβάνει αποξήλωση του υπάρχοντος καταστρώματος της οδού (ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, οδοστρωσία και επίχωμα), τη διερεύνηση του βάθους της ρηγμάτωσης, την αποκάλυψη – τον έλεγχο και την πιθανή αντικατάσταση του συνόλου των τεχνικών, την εκ νέου κατασκευή επίχωσης, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση του έργου για την ανακατασκευή τμημάτων του δρόμου που συνδέει το Βλαχογιάννι με το Μεσοχώρι και υπέστησαν ζημιές μετά το σεισμό. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ένα απέραντο εργοτάξιο, καθώς έχουμε σε εξέλιξη παρά πολλά έργα. Το μήνυμα προς τις εργοληπτικές εταιρίες είναι να εντατικοποιήσουν το ρυθμό εκτέλεσης των έργων ώστε να αποδοθούν το συντομότερο δυνατό στην κοινωνία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.