ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΣΕΡ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Εκδήλωση Αφής Φλόγας στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου παρουσία του Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Παπαστεργίου Δ. και στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Με απόλυτη συνέπεια στις δεσμεύσεις και τον αυστηρό προγραμματισμό της Εταιρείας, το Μεγαλοχώρι του Δήμου Τρικκαίων καθώς και η βιομηχανία ΒΙΟΣΕΡ με ετήσια κατανάλωση 2 εκατ. Nm3, εντάχθηκαν στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Εταιρεία προχωράει στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της για την τροφοδότηση των νέων περιοχών το 2022 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Στην συμβολική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Έλλαδας, κ. Παπαστεργίου Δ., ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας Λ., εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, τεχνικοί φορείς και στελέχη της Εταιρείας.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ τροφοδοτεί νέες περιοχές, κατασκευάζει βιώσιμες υποδομές που στο μέλλον αυτά τα δίκτυα, θα διανέμουν την «πράσινη ενέργεια», βιομεθάνιο και υδρογόνο στους τελικούς καταναλωτές.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ