ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Ερώτηση κατέθεσε ο Βασίλης Κόκκαλης

Την ένταξη της φορητής αυτόνομης διάταξης επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου ως επενδυτική δαπάνη στη δράση 4.1.3 για τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις που αδυνατούν να συνδεθούν στο Δίκτυο, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Στην ερώτηση που συνυπογράφουν ακόμη 23 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρονται τα εξής: «Η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες στήριξης επενδύσεων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα (netmetering) ή αυτόνομα ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος(YΑ 13158/28-11-17 ΦΕΚ Β/ 4302 /2017).

Δικαιούχοι της Δράσης 4.1.3 που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της και έχει εγκριθεί το σχετικό αίτημα στήριξης των επιλέξιμων επενδύσεων τους , αδυνατούν να το υλοποιήσουν καθώς είναι ανέφικτη η ολοκλήρωση της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού (μη επαρκές δίκτυο ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ) ΑΠΕ.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον τομέα των ΑΠΕ και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών επενδύσεων είναι πλέον προβληματική καθώς τα αιτήματα των ενδιαφερομένων καλύπτουν κατά πολύ τη δυνατότητα απορρόφησης της χωρητικότητας όχι μόνο του υπάρχοντος συστήματος αλλά και συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων επενδύσεων επέκτασης έως και το 2030. Για τις περιπτώσεις αδυναμίας σύνδεσης των φωτοβολταϊκών έργων στο Δίκτυο απαιτείται η λήψη τροποποιητικών αποφάσεων, προσαρμοσμένων στην πραγματική κατάσταση, με εφικτές λύσεις υλοποίησης ικανές να ικανοποιήσουν την επίτευξη των στόχων της δράσης.

Αποτελεσματική λύση για την ανωτέρω κατάσταση, αποτελεί η Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου για την οποία όμως δυστυχώς δεν προβλέπεται η επιλεξιμότητα τους για τη δράση 4.1.3. Άλλωστε αυτό έχει ήδη συμβεί για τη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Ελλάδας, όπου σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της ΥΑ 4950/2020 (4377 Β’) συμπεριλαμβάνεται ως επενδυτική δαπάνη και η «Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου500€/kWh και ενεργειακής χωρητικότητας μέχρι 40 kw»

Επειδή η καθυστέρηση των έργων διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών έργων είναι πολύ μεγάλη, και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς.

Επειδή οι παραγωγοί που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στις ΑΠΕ, αδυνατούν να υλοποιήσουν τις δράσεις λόγω ελλείψεων και αδυναμίας των αντίστοιχων υποδομών .

Επειδή καθίσταταιαδύνατηη υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων των δικαιούχων παραγωγών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Επειδή λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του δικτύου μένει αναξιοποίητη η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μηδενίζεται η συμμετοχή της πρωτογενούς παραγωγής στην άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Επειδή η Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου αποτελεί μια εφικτή λύση επίλυσης του προβλήματος αξιοποίησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να προβούν στην τροποποίηση της ΥΑ 4950/2020 για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ώστε να συμπεριληφθεί ως επενδυτική δαπάνη και η Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου για τις Φωτοβολταϊκές επενδύσεις που αδυνατούν να συνδεθούν στο Δίκτυο;»