Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΣΠΙΔΑ» ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για την παιδική κακοποίηση πραγματοποίησε η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Ειδικότερα, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, μαζί με σύσσωμη την Κ.Ο., για την άμεση και επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του σχολικού συστήματος και των υποστηρικτικών δομών του, για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και άλλες μορφές κακοποίησης, εκμετάλλευσης και παραμέλησης.

Στην Ερώτηση, σημειώνεται πως οι σοκαριστικές υποθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί πρόσφατα, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν παιδιά σε νοσηρά και ακατάλληλα περιβάλλοντα.

Η Λαρισαία Βουλευτής υπογραμμίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, που απαιτείται να διαδραματίζει το σχολείο, το οποίο οφείλει να είναι δεύτερο σπίτι και ασφαλές καταφύγιο, όταν το οικογενειακό περιβάλλον νοσεί. Όπως εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι αρμόδιοι κοινωνικοί φορείς πρέπει να συνεργάζονται με την οικογένεια και το σχολείο για την αντιμετώπιση των καταγγελιών, μέσω κινητών μονάδων κοινωνικών λειτουργών, που θα έχουν στενή επαφή με το σχολείο.

Επιπροσθέτως, η Ε. Λιακούλη τονίζει ότι «η δημόσια πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται στη μετονομασία των υφιστάμενων δομών, αλλά στην ουσιαστική ενίσχυσή τους, την επέκταση και εμβάθυνση της δράσης τους. Ο ανησυχητικά αυξανόμενος αριθμός κακοποιήσεων καθιστά αναγκαίο ένα πιο ενεργό ρόλο του σχολείου».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γραμματέας της Κ.Ο. και Βουλευτής Λάρισα, μαζί με σύσσωμη την Κ.Ο., ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς ξεκάθαρες απαντήσεις για τα κάτωθι:
Εάν έχει το Υπουργείο Παιδείας στοιχεία για τις υποθέσεις κακοποιήσεων παιδιών 2021-2022, ώστε να τα αξιολογήσει, να προσαρμόσει δράσεις των δομών του, να προβεί σε πρόσληψη περισσοτέρων ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Τα Σ.Δ.Ε.Υ., τις επιτροπές διεπιστημονικής υποστήριξης και τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, που λειτουργούν στους Δήμους, το επιστημονικό προσωπικό τους και την αναλογία προσωπικού με μαθητικό πληθυσμό.

Τα θεσμικά και διοικητικά εχέγγυα, ώστε οι δομές και το προσωπικό να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και προστασία των παιδιών.

Τις προσλήψεις που έχουν υλοποιηθεί και έχουν δρομολογηθεί.

Την επιστημονική υποστήριξη των δομών από σχετική πράξη που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Την κατάλληλη και συστηματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης παιδιών.

Την προστασία των καταγγελλόντων εκπαιδευτικών,

Την επιτάχυνση, συστηματοποίηση και επέκταση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο πρόγραμμα σπουδών.