Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παιδιάτρων για τις δομές φιλοξενίας παιδιών

Δείτε τί αναφέρει σε ανακοίνωσή της

Εκ των καταστατικών υποχρεώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παιδιάτρων, της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας μας, καθιστούμε εαυτούς κοινωνούς κάθε προβλήματος που αφορά τον παιδικό πληθυσμό της χώρας, αισθανόμενοι πλήρως αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση και προστασία του.

Ακόμα και σήμερα δυστυχώς, υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν και μεγαλώνουν σε χώρους νοσοκομείων, αντιβαίνοντας οποιαδήποτε ανθρώπινη και κοινωνική λογική, στερώντας από άλλα άρρωστα παιδιά την ευχέρεια χρησιμοποίησης των νοσοκομειακών υποδομών λόγω υπερπλήρωσης.

Περαιτέρω το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες αποκαλύψεων για κακοποιήσεις παιδιών σε δομές φιλοξενίας, που μας προκαλούν αποτροπιασμό και μας αναγκάζουν να παρέμβουμε και να τοποθετηθούμε με την παρούσα.

Όπως είναι γνωστό, στην χώρα μας λειτουργούν πολλές δομές φιλοξενίας παιδιών με την μορφή της ΜΗΚΥΟ, που ασφαλώς εξυπηρετούν ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα για τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί για διαφόρους λόγους από τις οικογένειές τους, ή έχασαν τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Με αφορμή όλα αυτά και επιθυμώντας να συμβάλουμε στις όποιες στρεβλώσεις του συστήματος προστασίας των παιδιών, παραθέτουμε τους παρακάτω προβληματισμούς – προτάσεις μας:

1. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όλες τις κρατικές ή μη κρατικές δομές φιλοξενίας παιδιών, που στόχο έχουν τη μακροχρόνια φιλοξενία των παιδιών στους χώρους τους. Πιστεύουμε ότι η φιλοξενία στις δομές, πρέπει να στοχεύει στην προσωρινή – ελάχιστη διαμονή – των παιδιών και όλοι οι φορείς πρέπει να επικεντρώνονται στην κατά το δυνατό ταχύτερη αναδοχή ή υιοθεσία των παιδιών.

2. Είναι ανθρωπίνως απαράδεκτο, δεν συνάδει με τις τρέχουσες κοινωνικές και παιδιατρικές αντιλήψεις για την καλή υγεία και ψυχοσωματική ανέλιξη των παιδιών και έρχεται σε αντίθεση με την διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών (την οποία και η χώρα μας έχει συνυπογράψει), να ζουν παιδιά και να μεγαλώνουν σε δομές φιλοξενίας, αντί να διαβιώνουν σε προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον.

3. Η επίτευξη του στόχου της ένταξης των παιδιών σε περιβάλλον οικογενειακής διαβίωσης, απαιτεί την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας.

4. Ιδιαίτερη βαρύτητα πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί στο θεσμό της αναδοχής, με παροχή περισσοτέρων κινήτρων προς τις υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες, τα οποία κίνητρα θα πρέπει με καμπάνιες να δημοσιοποιηθούν ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού.

5. Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις διοικητικού ελέγχου των ιδιωτικών και δημοσίων δομών – φορέων φιλοξενίας παιδιών, αλλά κυρίως να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την περιοδική εκτίμηση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων στις δομές αυτές. Τα άτομα που θα παρουσιάζουν αποκλίνουσες συμπεριφορές θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα.

6. Παράλληλα θα πρέπει να καθορισθεί η περιοδική αξιολόγηση και εκτίμηση της φυσιολογικής ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών όπως και διερεύνηση από ειδικούς για την πιθανότητα κακοποίησης ή εκφοβισμού.

7. Θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από τους χώρους των νοσοκομείων όλα τα υγιή παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν εκεί, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, αλλά απλώς διαβιώνουν χωρίς να μπορούν να έχουν την απαραίτητη για την ηλικία τους προσωπική φροντίδα, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα το σύστημα υγείας.

8. Σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας, θα πρέπει για όσο χρόνο παραμένουν στις δομές αυτές, να υπάρξει – όπου δεν υπάρχει – πλήρης ιατρική παρακολούθηση με τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς για την κάθε ηλικία, παρακολούθηση της ψυχοσωματικής τους ανάπτυξης και παροχή κάθε είδους ψυχολογικής υποστήριξης.

Ελπίζοντας ότι οι θέσεις μας θα βρουν ευήκοα ώτα, αισθανόμενοι ότι η Ομοσπονδία μας μπορεί να συμβάλει με τη συμμετοχή της σε οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων αυτών, δηλώνουμε παρόντες στη μεγάλη προσπάθεια για την υγιή ανέλιξη του παιδικού πληθυσμού.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ