Τα τοπικά συμβούλια επιλογής σε α/βαθμια και β/βαθμια εκπαίδευση στις διευθύνσεις της Θεσσαλίας

Με απόφαση της αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Β. Ζιάκα συγκροτήθηκαν τα συμβούλια επιλογής στις διευθύνσεις α/βαθμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία τα οποία θα κρίνουν τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων.

Μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί τα συμβούλια επιλογής στους 4 θεσσαλικούς νομούς στην πρωτοβάθμια και στους 3 από τους 4 νομούς στη β/βαθμια αφού για διαδικαστικούς λόγους δεν έχει οριστικοποιηθεί το συμβούλιο επινλογής β/βαθμιας στ Λάρισα.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις:

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας