Επιστολή Κ. Αγοραστού για την υποστήριξη των δράσεων της AREPO

Στις 30 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες εκδήλωση για την επισήμανση των τροφίμων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνεχούς ευαισθητοποίησης της και των δράσεων προώθησης των Προϊόντων Ποιότητας και Γεωγραφικής Ένδειξης, αποτελεί μέλος του δικτύου AREPO, με το οποίο στρατεύεται με κοινό σκοπό, την ανάπτυξη και την προστασία τους, προστατεύοντας έτσι το εισόδημα των παραγωγών και την υγεία των καταναλωτών.
Στις 30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες εκδήλωση για την επισήμανση των τροφίμων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο«, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει μια εναρμονισμένη υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στην πρόσοψη της συσκευασίας. Η AREPO παρά το γεγονός ότι, συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται μια στροφή προς πιο βιώσιμες και υγιεινές συμπεριφορές, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να κατανοούν πλήρως τόσο τις διατροφικές πτυχές ενός τρόφιμου όσο και το ρόλο του στο διατροφικό σύστημα αναφοράς. Ωστόσο εκφράζει τις αντιρρήσεις της ως προς το ότι, οι απλουστευμένες και συνθετικές πληροφορίες ενδέχεται να βλάψουν τα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, περιορίζοντας τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.
Στην επιστολή του προς την Οργανωτική Επιτροπή της AREPO, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός εκφράζει τη στήριξη της Περιφέρειας, η οποία αποτελεί βασικό υποστηριχτή των δράσεων των Περιφερειών της Ε.Ε., στη δημιουργίας σήμανσης αποκλειστικά για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων.
Αναλυτικότερα η επιστολή του Κ. Αγοραστού, έχει ως εξής: «Συμφωνούμε με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνοψίζεται στη φράση «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και της ποιότητας των τροφίμων της Ευρώπης. Θεωρούμε ότι μέσα από την πολιτική αυτή θα προκύψουν άμεσα οφέλη για τον παραγωγό και τον Ευρωπαίο πολίτη και καταναλωτή, ενώ θα ενισχυθεί τόσο ο τομέας της υγείας, όσο και η οικονομία των Κρατών Μελών. Ως γνωστόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει μια εναρμονισμένη υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στην πρόσοψη της συσκευασίας. Όλοι πλέον διαπιστώνουμε ότι είναι απαραίτητη η υιοθέτηση βιώσιμης συμπεριφοράς από τους καταναλωτές και η δυνατότητα να γνωρίζουν τι ακριβώς καταναλώνουν.
Ωστόσο, τα Προϊόντα Ποιότητας και Γεωγραφικής Ένδειξης σχετίζονται με τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, την απασχόληση, την προστασία των φυσικών πόρων και του τοπίου, την ευημερία των αγροτικών ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον αποτελούν έκφραση του πολιτισμού και της ταυτότητας της ΕΕ και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Συμφωνούμε με την άποψη της AREPO ότι οι απλουστευμένες και συνθετικές πληροφορίες της ετικέτας ενδέχεται να βλάψουν τα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, περιορίζοντας τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί βασικό υποστηριχτή των δράσεων των Περιφερειών για δημιουργία σήμανσης αποκλειστικά για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων. Κατά συνέπεια θα θέλαμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας, στις δραστηριότητες και τις ενέργειες της AREPO, προκειμένου η επισήμανση, που θα υιοθετηθεί να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τη σημασία των Προϊόντων Ποιότητας και Γεωγραφικής Ένδειξης. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της συνάντησης».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ