Δράση Πολιτών: Καταγέλαστη η πρακτική «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»

Ανακοίνωση της παράταξης που υπογράφει ο επικεφαλής της Αστ. Ροντούλης

Όπως είναι γνωστό , σύσσωμη η Αντιπολίτευση αποχώρησε από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαμαρτυρόμενη για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του Δημάρχου και την συνεχή υποβάθμιση του ανωτάτου δημοτικού Οργάνου.

Αυτό , όμως , φαίνεται πως δεν συνέτισε τη δημοτική Αρχή , καθόσον τα παρόντα μέλη της συνέχισαν τη συνεδρίαση , προκειμένου να πάρουν ομόφωνες αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , χωρίς να ερυθριούν καθόλου για την κατάφωρη παραβίαση των αρχών της δημοκρατίας και τον πλήρη εξευτελισμό του ανώτατου θεσμικού Οργάνου του Δήμου.

Δεν πρόκειται για μια στιγμιαία θεσμική εκτροπή. Εμφανώς, η συμπεριφορά αυτή προδίδει την εγγενή απέχθεια της δημοτικής Αρχής για τις αρχές του διαλόγου και της πολιτικής συναίνεσης και έρχεται ως συνέχεια μιας συνειδητής πρακτικής αποδυνάμωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ο κ. Κόκουρας έχει διαπρέψει με σειρά αντιδεοντολογικών ενεργειών και αποφάσεων.

Ενώπιον της προκλητικής αυτής συμπεριφοράς δεν θα μείνουμε αδρανείς. Οι δημοκρατικές παραδόσεις της τοπικής κοινωνίας επιτάσσουν την αντίδρασή μας.
Έτσι , ζητάμε από τη δημοτική Αρχή να εγκαταλείψει τον χυδαίο βοναπαρτισμό της και να επαναλάβει την προηγηθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ίδια θεματολογία ημερήσιας διάταξης , για να αποκατασταθεί στην πράξη το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου που η ίδια αφρόνως καταπάτησε.

Η πρακτική ” Γιάννης κερνάει , Γιάννης πίνει” είναι καταγέλαστη. Είναι αδιανόητη η ναρκοθέτηση των αρχών της Δημοκρατίας και του Διαλόγου στο πολιτικό μετερίζι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Ελπίζουμε , λοιπόν , να γίνει αποδεκτό το αίτημά μας. Σε διαφορετική περίπτωση , θα αποχωρήσουμε και από την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ζητώντας και από τις άλλες Δημοτικές Παρατάξεις να πράξουν το ίδιο .

Ήρθε η ώρα της απόδειξης των δημοκρατικών ευαισθησιών όλων. Στην πράξη , όχι στα λόγια . Ο κατήφορος της θεσμικής εκτροπής στον Δήμο Τυρνάβου πρέπει , επιτέλους , να σταματήσει .

Ήγγικεν η ώρα…