Γιώργος Μπαμπινιώτης: Η ανάρτησή του για την σωστή κλίση της λέξης «πατήρ»

«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς …», έγραψε πάνω από τον πίνακα με την σωστή κλίση της λέξης που παρουσίασε.

Δείτε την σωστή κλίση της λέξης «πατήρ» σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαμπινιώτη