Πληροφορίες και αιτήσεις για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στο iΚΕΠSPOT Τυρνάβου

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 2Γ/2022. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ που αφορά διορισμό σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τα επόμενα χρόνια.

Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης θα μπουν σε πίνακα βαθμολογίας ανα κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σε πρώτο στάδιο, ώστε στην συνέχεια σε δεύτερο στάδιο να μπορούν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων του αντίστοιχου κλάδου τους.

Ενημερωθείτε στο iΚΕΠSPOT Τυρνάβου για την υποβολή της αίτησης σας, τις ειδικότητες ΠΕ-ΤΕ και τα δικαιολογητικά της προκήρυξης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 2/12/2022 έως 22/12/2022

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24920 24880, 6972344273
Υπεύθυνη: Μήσιου Ευαγγελία
E-mail: ikepspot@gmail.com
Facebook: ΙΚΕΠSPOT
Instagram: ikepspot

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 08:30 – 14:00 και 17:30 – 20:30
Τρίτη-Πέμπτη: 08:30 – 14:00
Σάββατο 09:00 – 12: