Στο Βερολίνο το γυμνάσιο Αμπελώνα στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS+

Στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ KA122 «Δημιουργικότητα και καινοτομία στη διδασκαλία» το Γυμνάσιο Αμπελώνα πραγματοποίησε 21-26/11 κινητικότητα στο Βερολίνο.

Κατά τη διάρκειά της, oι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στον κύκλο μαθημάτων «21st Century Skills for Teachers and Students» (Δεξιότητες του 21ου αιώνα για δασκάλους και μαθητές). Παρακολούθησαν μαθήματα και πήραν μέρος σε δραστηριότητες και σε βιωματικά εργαστήρια με στόχο την κατάρτισή τους στις θεματικές :

• Μέθοδοι μάθησης

• Δεξιότητες του 21ου αιώνα (Learning-Literacy-Life Skills)

• Μαθητοκεντρική μάθηση

• Ανεστραμμένη τάξη (flipped class)

• Μάθηση μέσω προγραμμάτων-σχεδίων (P.B.L)

Παράλληλα, ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών από συναδέλφους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Η διάχυση στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου θα πραγματοποιηθεί μέσω ενδοσχολικής ενημέρωσης, επιμόρφωσης.
Τέλος, ζητούμενο αποτελεί, μέσω της εφαρμογής των νέων πρακτικών, οι μαθητές να καταστούν δημιουργικοί άνθρωποι και συνειδητοί πολίτες του τόπου μας, της Ευρώπης και του κόσμου.