Σύσκεψη με την Εύη Δραμαλιώτη διοργάνωσε η ΔΕΕΠ Λάρισας της ΝΔ

Σύσκεψη με την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ. Εύη Δραμαλιώτη, μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα Περιφέρειας Λάρισας, εκπροσώπους των ΔΑΚΕ και της ΔΕΕΠ Λάρισας οργανώθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Λάρισας Ηλία Αλ Σουφλιά.
Η κ. Δραμαλιώτη ενημέρωσε για το ρόλο του ΕΚΔΔΑ και τις δράσεις συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Παραγωγής Στελεχών Ταχείας Εξέλιξης.

Οι συμμετέχοντες έθεσαν τις ανάγκες των κλάδων τους για επιμόρφωση από το ΕΚΔΑΑ και έγινε εποικοδομητική συζήτηση για τα θέματα που τους απασχολούν .