ΣΤ. ΜΠΙΖΙΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

«Η Υγεία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Οι πολιτικές της κυβέρνησης στο τομέα της υγείας είναι αποτέλεσμα συνολικού σχεδιασμού στη βάση των αρχών της καθολικής κάλυψης, της ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων. Η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί μεταρρυθμίσεις με στόχο την ποιοτική δημόσια υγεία, την αποτελεσματική διοίκηση των δημόσιων δομών υγείας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος του πολίτη.

Το νομοσχέδιο «Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, Ιατρική Εκπαίδευση, Μισθολογικές Ρυθμίσεις Για Τους Ιατρούς Και Οδοντίατρους Του Εθνικού Συστήματος Υγείας» μετά από 40 χρόνια λειτουργίας του ΕΣΥ, έρχεται να βελτιώσει καταστάσεις και να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα», υποστήριξε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου, τοποθετούμενη επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής

Με καινοτόμες και σύγχρονες παρεμβάσεις το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πολιτών και γιατρών.

-Εισάγεται καθεστώς μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για τους γιατρούς όταν έχουμε άγονες θέσεις κάθε ειδικότητας σε περιοχές που έχουν ελλείψεις και οι προσπάθειες κάλυψής τους αποβαίνουν άκαρπες. Οι ιδιώτες γιατροί της περιοχής θα μπορούν να εργάζονται στο Νοσοκομείο 3 μέρες την εβδομάδα αλλά ταυτόχρονα θα διατηρούν το ιδιωτικό ιατρείο τους.

-Δίνεται η δυνατότητα, στους γιατρούς των δημόσιων Νοσοκομείων να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα έως 2 φορές κάθε εβδομάδα, εφόσον συμμετέχουν κανονικά σε όλη τη δραστηριότητα του Νοσοκομείου

«Ανοίγουμε» το ΕΣΥ, και δίνουμε με τη μερική απασχόληση τη δυνατότητα σε όποιον ιδιώτη θέλει να μπει μέσα στο ΕΣΥ, και αντίστοιχα δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιον γιατρό του ΕΣΥ θέλει να εργάζεται μερικώς στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στο κράτος να προσφέρει κίνητρα, για να προσελκύει γιατρούς στο δημόσιο σύστημα. Η κυβέρνηση βρήκε τον τρόπο να υπάρχουν γιατροί ειδικότητας και να εξυπηρετούνται οι ασθενείς ακόμη κι αν δεν καλύφθηκε η θέση από την προκήρυξη.

Και ωφελούμενος, εν τέλει, είναι ο πολίτης, που θα έχει περισσότερους γιατρούς μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Περαιτέρω σημαντικά σημεία του νόμου:

1. Βελτιώνεται η κλινική εκπαίδευση των αποφοίτων της Ιατρικής μέσα από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης 6 μηνών, στο παθολογικό, το χειρουργικό και στα ΤΕΠ, που λαμβάνουν, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα πρακτική εμπειρία.

2. Τροποποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει την κρίση και επιλογή των γιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ώστε να είναι εφικτή, στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νοσοκομείων η επιλογή μόνιμου ιατρικού προσωπικού για τη στελέχωση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

3. Εξορθολογίζεται ο τρόπος επιλογής ειδικότητας μέσα από τον προγραμματισμό του αριθμού των γιατρών ανά ειδικότητα ώστε να μην δημιουργούνται ελλείψεις και κενά.

4. Βελτιώνονται οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες από τους επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας και ενισχύεται η λογοδοσία τους, μέσω της θέσπισης ετήσιας αξιολόγησής τους και της συμπλήρωσης του πλαισίου που διέπει την πειθαρχική ευθύνη τους.

5. Προάγεται η επείγουσα ιατρική μέσω 1) της αναγνώρισης του χρόνου άσκησης για την απόκτηση εξειδίκευσης ως χρόνου προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη ως τέτοιος στις κρίσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και 2) της πρόβλεψης περί εξέλιξης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μόνο εφόσον κατέχουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική.

6. Διαμορφώνεται ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τη μαιευτική περίθαλψη, με έμφαση στην προαγωγή του φυσικού τοκετού, μέσω της δυνατότητας σύστασης Κέντρων Φυσικού Τοκετού σε νοσοκομεία και μέσω της ενίσχυσης της κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας με την θέσπιση σχετικού προγράμματος «μαίες στο σπίτι».

«Εν κατακλείδι με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις ενδυναμώνεται το ΕΣΥ, βελτιώνεται η εκπαίδευση των γιατρών και διασφαλίζεται ο κεντρικός σχεδιασμός με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών.

Το όραμα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας είναι ένα πλήρως στελεχωμένο και αναβαθμισμένο ΕΣΥ που θα παρέχει ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες στους ασθενείς», κατέληξε η κα Μπίζιου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ