ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΣΑΜΕΡ ΑΜΑΡΙ

Με δεδομένες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που ουσιαστικά κρίνουν παράνομες τις συνθέσεις των δημοτικών επιτροπών (οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής) ο επικεφαλής της Πόλης που Θέλουμε και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμουΤυρνάβου Αθανάσιος – Σάμερ Αμάρι, αποφάσισε να μη συμμετάσχει στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής.

Μάλιστα µετά την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Αµάρι δήλωσε ότι αποχωρεί, αναφέροντας τα εξής: «Θα αποχωρήσω από τη συνεδρίαση. ∆εν µπορούµε να συµµετέχουµε σε µία Επιτροπή που δεν έχει νοµιµοποίηση βάσει της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ και άρα δεν γνωρίζουµε το ισχύ θα έχουν οι αποφάσεις της. Αναµένουµε
τις εξελίξεις και τις αποφάσεις από το αρµόδιο Υπουργείο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη χθεσινή συνεδρίαση απουσίαζε η σύμβουλος της Συν Πολιτείας Φανή Λαγκιόλη – Μπίλιου, ενώ συμμετείχαν κανονικά στη συνεδρίαση δήμαρχος Γ. Κόκουρας, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας Χ. Κατσαρός, Γ. Σακούτσιος, Β. Τσαπραλή και η κ. Διαμάντω Μπάσμπα της Λαϊκής Συσπείρωσης.