ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση της αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Β. Ζιάκα, συγκροτήθηκε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Το συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

1. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΜΙΧΑΗΛ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 6ο Γυμνάσιο Λάρισας.

2. ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά του την ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05, με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας.

3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, με οργανική θέση στο 4ο ΓΕΛ Λάρισας, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον ΚΑΡΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82, με οργανική θέση στο 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας.

4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08, με οργανική θέση στο 9ο Γυμνάσιο Λάρισας, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01, με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας.

5. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 8ο Γυμνάσιο Λάρισας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την ΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Τυρνάβου.

Β) Ορίζεται ως Γραμματέα του Συμβουλίου η ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΥ ΒΑΪΑ, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με αναπληρώτριά της την ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78, που υπηρετεί με απόσπαση στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

Γ) Ανατίθενται καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου στους/στις:

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ.Δ.Ε. Λάρισας, 2) ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού της Δ.Δ.Ε. Λάρισας, 3) ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ.Δ.Ε. Λάρισας, 4) ΛΙΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, αποσπασμένο στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας και 5) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ.Δ.Ε. Λάρισας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ