1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στα πλαίσια της Δράσης – « 1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ , ένα ευχάριστο και ασφαλές σχολείο για όλους», που στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/μαθητριών, πραγματοποιήθηκε στους χώρους του σχολείου μας βιωματική δράση που στόχο είχε την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη ενσυναίσθησης των μαθητών σε ότι αφορά τα άτομα με αναπηρία.

Η αφορμή ήταν η 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και εκτός από τη βιωματική δράση προχωρήσαμε στην ενημέρωση των μαθητών για τις διάφορες μορφές αναπηρίας και έγινε και προβολή αντίστοιχου ντοκιμαντέρ.

Επίσης στόχος της δράσης ήταν να αναδειχθούν οι δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε ένα άτομο με προβλήματα όρασης και κινητικής αναπηρίας στο κτίριο του σχολείου μας, αναδεικνύοντας έτσι τα προβλήματα προσβασιμότητας που υπάρχουν καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των υπευθύνων για την επίλυση τους.
Οι δράσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως π.χ. την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού στις 2 Απριλίου.
Τη δράση συντόνισε ο Υψηλός Κώστας και μέλη της ομάδας ήταν οι εκπαιδευτικοί: Πέγιου Βασιλική, Γιανναράκη Δήμητρα, Αναγνωστάκη Βασιλική και Σακατζής Δημήτρης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ