ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα η σχετική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου

Διακήρυξη Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστημάτων Έξυπνης Πόλης για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Με το συγκεκριμένο έργο ο δήμος Τυρνάβου αναμένεται να «εγκαταστήσει ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Οι παρακάτω προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες επί ποινή αποκλεισμού του προς προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού Συστημάτων Έξυπνης Πόλης.

ΔΡΑΣΗ 1Α: Κατασκευή Ιστοσελίδας Δήμου Τυρνάβου

Η ανάπτυξη του ιστοτόπου θα γίνει σύμφωνα με τα τελευταία web standards και τα διεθνή πρότυπα & προδιαγραφές.

ΔΡΑΣΗ 1Β: Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων Δημοτών & Επιχειρήσεων

Αντικείμενο στις παρούσας υπηρεσίας που θα αναλάβει ο Ανάδοχος είναι η προμήθεια και λειτουργία στις πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελεί το ψηφιακό αποθετήριο και το σημείο αναφοράς στις πολίτη ή μιας επιχείρησης που θέλει να εξυπηρετηθεί από στις Διευθύνσεις του Δήμου αναφορικά με έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Στόχος είναι η πλήρης ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

ΔΡΑΣΗ 1Γ: Σύστημα μέτρησης ενέργειας σε επίπεδο Pillar – Σύστημα τηλεελέγχου – μέτρησης ενέργειας

Στόχος του προδιαγραφόμενου συστήματος τηλεελέγχου και μέτρησης ενέργειας σε εκατό (100) πίνακες διανομής του Δήμου είναι η παρακολούθηση της καταναλισκόμενης ενέργειας και ο απομακρυσμένος έλεγχος των πινάκων διανομής.

ΔΡΑΣΗ 1Δ: Έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Έξυπνα παγκάκια)

Το έξυπνο παγκάκι, πέρα από την προφανή του χρήση για την ανάπαυση των επισκεπτών θα προσφέρει μια σειρά έξυπνων και καινοτόμων υπηρεσιών παρέχοντας μια υψηλής ποιότητας εμπειρία αναψυχής στον υπαίθριο χώρο εναρμονισμένη στην έννοια της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Ουσιαστικά αποτελεί ένα καθιστικό στοιχείο ιδιαίτερου σχεδιασμού για κάθε πολίτη και επισκέπτη του Δήμου, το οποίο κατά την διάρκεια της ανάπαυσης προσφέρει δωρεάν φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών και δωρεάν πρόσβαση στο internet μέσω Wi-Fi με ωφέλεια την επέκταση του χρόνου δραστηριότητας στον ανοιχτό χώρο σε σχέση με το σπίτι ή το γραφείο.

Οι παραπάνω δυνατότητες θα αποτελούν πόλο έλξης, κυρίως, για τη νεολαία καθώς θα της επιτρέπει να συναθροίζεται σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους έχοντας παράλληλα, μέσα από τις λειτουργίες των πολυλειτουργικών σταθμών ανάπαυσης (έξυπνα παγκάκια), πρόσβαση σε όλα όσα θεωρεί αυτονόητα και απαραίτητα για την αναψυχή και τη δραστηριότητά της.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 480.438,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 387.450,00 €, ΦΠΑ 92.988,00 €).

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που παρά την απόφαση του ΣτΕ συνεχίζει να λειτουργεί και να αποφασίζει όπως άλλωστε γίνεται σε όλους τους δήμους της χώρας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ