ΣΤΟ ΙΑΣΩ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «διενέργεια Ιατρικών Διαγνωστικών Εξετάσεων για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Τυρνάβου» για ένα
έτος, εκτιμώμενης αξίας 9.068,71 € χωρίς Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου.
Με την απόφασή του ο δήμαρχος προχώρησε στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας που περιέχονται στο παράρτημα Α και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «διενέργεια Ιατρικών Διαγνωστικών Εξετάσεων για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Τυρνάβου» όπως ειδικότερα περιγράφεται στο παράρτημα Α, γίνεται στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», με έδρα τη Λάρισα, οδός: 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, έναντι αμοιβής 9.068,71 €, όπως παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα.

Οι παραπάνω ιατρικές εξετάσεις δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α σύμφωνα με το Ν.3842/23.04.10, ΠΟΛ 1100/24.06.10.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ