Ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Με απόφαση του Δημάρχου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Σπύρος Ακριβούλης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Καταστημάτων, Εμπορίου & Επιχειρήσεων με θητεία από 16-1-2023 μέχρι 31-12-2023 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Εποπτεία και ευθύνη εκπόνησης στρατηγικού και επιχειρησιακού Προγράμματος και των αιτήσεων προγραμμάτων δράσης του Δήμου.

β. Την προώθηση προτάσεων και ενεργειών για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

γ. Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (εκμισθώσεις, παραχωρήσεις κ.λπ), τις πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

δ. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ε. Την εποπτεία και ευθύνη Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, από περιβαλλοντικής άποψης

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Ο Αντιδήμαρχος θα τελεί Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας και θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παραπάνω αρμοδιοτήτων του. Όλες οι πράξεις των αρμοδιοτήτων του θα υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κιλελέρ.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στον νέο Αντιδήμαρχο καλή και επιτυχημένη θητεία. Ο Σπύρος Ακριβούλης ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό του και τον διαβεβαίωσε ότι θα αναλώσει όλες του τις δυνάμεις έτσι ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ