ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ 2019!!!

ΓΡΑΦΕΙ Ο Χρήστος Τσιόπας δημοτικός σύμβουλος της ΣΥΝ Πολιτείας

Τα σφαγεία για 4 χρόνια τώρα πορεύονται με τον αυτόματο πιλότο και λειτουργούν με ‘’αόρατους’’ εργαζόμενους. Σε συνάντηση που είχαμε μαζί τους, εγώ και η δημοτική σύμβουλος κ. Σουρλατζή Ρούλα, είδαμε τους υπαλλήλους να ανησυχούν και να αναρωτιούνται ‘’μέχρι που θα πάει αυτή η κατάσταση’’.

Από τον Οκτώβριο 2018 με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που στηρίχθηκε σε αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Τυρνάβου και Λαρισαίων τα σφαγεία έπαψαν να είναι διαδημοτική επιχείρηση. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 30/10/2018 Αρ. Φύλλου 4838 προέβλεπε:

1. Τη λύση και εν συνεχεία την εκκαθάριση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα, Ν. Λάρισας…

2. Την ανάληψη από τον Δήμο Τυρνάβου όλων των σχετικών δράσεων και συναφών δραστηριοτήτων της Διαδημοτικής Επιχείρησης…

3. Την μεταφορά όλου του προσωπικού της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Τυρνάβου-Αμπελώνα, Ν. Λάρισας, στον Δήμο Τυρνάβου με την ίδια σχέση εργασίας, ήτοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Το μεταφερόμενο προσωπικό θα καταταχθεί σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του Δήμου Τυρνάβου… Τη μεταφορά των υποχρεώσεων και τα δικαιωμάτων που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσει όπως αυτές προσδιοριστούν από την εκκαθάριση που θα διενεργηθεί, στους Δήμους Τυρνάβου και Λαρισαίων, οι οποίοι μετέχουν στο Μετοχικό της Κεφάλαιο, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σ’ αυτό, ήτοι: ο Δήμος Τυρνάβου κατά 90,775% και ο Δήμος Λαρισαίων κατά 9,225%…

4. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, τα περιουσιακά στοιχεία που απομένουν (κτιριακές υποδομές και Η/Μ εγκαταστάσεις, λοιπά κινητά πράγματα) περιέρχονται στους Δήμους Τυρνάβου και Λαρισαίων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό της Κεφάλαιο…

Από τότε τα σφαγεία είναι σε εκκαθάριση αλλά σε λειτουργία. Η αδιάκοπη λειτουργία βοήθησε και τα μέλη του σωματείου εκδοροσφαγέων να μην χάσουν ούτε μια ημέρα εργασίας.

Αλλά από το 2019 μέχρι τώρα, ο Δήμος και η πολιτεία δεν έκαναν τίποτα για να λυθούν οι εκκρεμότητες.

Μέχρι σήμερα ο δήμαρχος παρά του ότι είμαστε στο Φεβρουάριο δεν κατέθεσε προϋπολογισμό για το 2023. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα εντάξει τα σφαγεία στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2023. Τα 3 προηγούμενα χρόνια δεν τόλμησε να αναλάβει την υποχρέωση, όπως έπρεπε. Ίσως έχει αποφασίσει να τα ΄΄μεταφέρει΄΄ στον επόμενο.