5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό, τον ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας σχεδόν όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση (από τη Β΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Γυμνασίου).

Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βα-σικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.14/155676/ΦΔ/162540/Δ1/13-12-2021 Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής)

Για μια ακόμα χρονιά ο Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη του τοπικού παραρτήματος Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Ο δια-γωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 ηλεκτρονικά και όλοι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν σε πρωτότυπα θέματα που έχει προετοιμάσει η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” μέχρι και 8/3/2023, με δήλωση συμμετοχής. Η διαδικασία που πρέπει να ακο-λουθήσει ένας γονέας, είναι να αποστείλει με mail υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατόπιν θα λάβει τις οδηγίες για να γίνει ενεργή η συνδρομή για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το κόστος συμμετοχής για κάθε μαθητή είναι 10 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι γονείς μπορούν να έρθουν σε επαφή με το τοπικό παράρτημα της ΕΜΕ στο emelarissas@gmail.com ή στο nantia.theou@gmail.com. Η Ε.Μ.Ε. έχει ορίσει τριμελή επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνι-σμού που αποτελείται από τη γενική γραμματέα του παραρτήματος Λάρισας κ. Νάντια Θέου (τηλ. επ. 6976584790) και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής κ.κ. Νίκο Βαλώζο και Παναγιώτη Βογιατζή.

Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελ-τίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνι-στικά. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των διακριθέντων δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Στους διακριθέντες μαθητές απονέμεται έπαινος. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τα στοιχεία των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για τις ανάγκες του διαγωνισμού αυτού.