ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Εχει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού καταστήματος Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας», συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 290.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ελασσόνας.

« Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων που χρηματοδοτούμε παντού στη Θεσσαλία είναι έργα ουσίας με οφέλη για το περιβάλλον, για την κοινωνία και για την οικονομία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020, το ενεργοβόρο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ολύμπου εκσυγχρονίζεται και γίνεται πλήρως λειτουργικό στο σύνολο των χώρων του κτιρίου, με μικρότερο κόστος λειτουργίας για τη Δημοτική Αρχή και οφέλη που διαχέονται στην τοπική κοινωνία».
Παρεμβάσεις

Το υφιστάμενο κτίριο, Ενεργειακής Κατηγορίας Η αναβαθμίζεται σε Κατηγορία Α+
με τις εξής παρεμβάσεις :

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη.

• Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου.

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό υαλοπίνακα.

• Εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού με αντλίες θερμότητας τύπου VRF σε μορφή συστοιχίας και νέες τερματικές μονάδες.

• Εγκατάσταση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED.

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό.

• Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ