ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Την ικανοποίηση και την αισιοδοξία τους για την ένταξη του Δήμου Ελασσόνας στην Εθνική Ομάδα Εργασίας, μετά την επιτυχή διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη συμμετοχή στη «Στρατηγική Σύμπραξη Europe Goes Local», εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γάτσας Νικόλαος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Πασχόπουλος Κωνσταντίνος, καθώς αποτελεί ακόμη ένα νέο εγχείρημα που σηματοδοτεί τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης της Νεολαίας της περιοχής και της διασύνδεσής της με τον ευρωπαϊκό χώρο.

Σκοπός της «Στρατηγικής Σύμπραξης Europe Goes Local» είναι η ενίσχυση και διεύρυνση των εργασιών για τη Νεολαία/youth work σε τοπικό επίπεδο και της εμπλοκής όλο και περισσότερων Δήμων στα Προγράμματα «Erasmus+ 2021-2027/Νεολαία», που περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης και συνεργασίας, «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» που περιλαμβάνει δραστηριότητες δικτύωσης και το Δίκτυο Eurodesk.

Ο γενικός στόχος του συνολικού Προγράμματος είναι η υποστήριξη, μέσω της δια βίου μάθησης, της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η κοινωνική συνοχή, η προαγωγή της καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά.

Αναλυτικότερα, κάθε Δήμος, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα Εργασίας, θα απολαμβάνει προνόμια:

• Ενημέρωσης, σχετικά με τα Προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από αυτά.

• Πρόσβασης σε καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη.

• Ανάπτυξης δικτύων με άλλους Δήμους απ’ όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

• Ενίσχυσης της στρατηγικής του αναφορικά με τη Νεολαία και το youth work.

• Ενεργού συμμετοχής στη διαμόρφωση της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για το youth work.

• Προτεραιότητας συμμετοχής σε σεμινάρια κατάρτισης και συνεργασίας και δραστηριότητες δικτύωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής σε όλη την Ευρώπη.

Η νεοσυσταθείσα Εθνική Ομάδα Εργασίας αποτελείται από 20 Δήμους και τα αντίστοιχα ορισμένα μέλη που θα τους εκπροσωπούν. Εκπρόσωπος του Δήμου Ελασσόνας είναι η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου κ. Ρόκκου Αικατερίνη η οποία και θα παραστεί στις εργασίες της 1ης συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα 21-24 Φεβρουαρίου 2023.

Τέλος, κατά την 1η συνάντηση, εκτός από τη γνωριμία των μελών της εθνικής ομάδας εργασίας, θα πραγματοποιηθούν εργασίες και παρουσιάσεις, με περαιτέρω συμμετοχές του εξωτερικού, σχετικά με:

• Τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+/Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

• Το πλαίσιο λειτουργίας και τις δράσεις της εθνικής ομάδας εργασίας

• Τη γνωριμία με τη στρατηγική Europe Goes Local και την εξερεύνηση εργαλείων που υπάρχουν για την υποστήριξη στρατηγικών για νέους

• Τα επόμενα βήματα της εθνικής ομάδας εργασίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ